Rekrutacja 2023

Katedra Projektowania Produktu

Kierownik katedry: dr Jacek Ryń

 

Wraz ze wzrostem dominacji usług nad przemysłem, rozwiązań nad produktami, dobrostanem nad dobrobytem stajemy przed wyzwaniem przewidywania, opisywania i analizowania przyszłości oraz przed koniecznością przedefiniowania po raz kolejny paradygmatu wzornictwa. We współczesnym pojmowaniu projektowania wzornictwa widoczne jest przesunięcie środka ciężkości z przedmiotu na proces, z użytkowania na doświadczenie, z transakcji na relację, z jednostki na społeczność. Zmiany te sprawiają, że oczekiwania co do wykształcenia projektanta wzornictwa nieustannie ewoluują. Ważne jak nigdy dotąd stają się kompetencje pozwalające absolwentom naszego kierunku na uczestnictwo w projektowaniu zintegrowanym – opartym na wiedzy z różnych dziedzin, uwzględniającym różne konteksty. Kluczem do osiągnięcia sukcesu staje się empatia i patrzenie na otaczającą nas rzeczywistość z różnych perspektyw.
Rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej nie powinno stać w sprzeczności z przymiotami charakterystycznymi dla absolwentów wydziałów projektowych. Bezkompromisowość, krytyczny ogląd rzeczywistości, umiejętność myślenia dywergencyjnego zawsze były ich silną stroną. Dlatego w obszarze zainteresowań Katedry, poza projektami nakierowanymi na produkt, znajdują się projekty o charakterze eksperymentalnym, nastawionym na eksplorowanie nieznanych dotąd dziedzin i na szukanie rozwiązań nie tylko w obszarach pokrewnych sztuce.

prof. Jarosław Szymański

Członkowie katedry:

Wydarzenia

Nasi studenci projektują przyłbice ochronne


Prace naszych studentów w WhiteMad!

 

Projekt naszego absolwenta
w magazynie WhiteMAD 


Polka zaprojektowała
wyjątkowy znicz

 


Dyplomy FNC


Najlepsze Dyplomy Projektowe
Akademii Sztuk Pięknych