Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katedra projektowania produktu

Kierownik katedry: dr Jacek Ryń

 

Wraz ze wzrostem dominacji usług nad przemysłem, rozwiązań nad produktami, dobrostanem nad dobrobytem stajemy przed wyzwaniem przewidywania, opisywania i analizowania przyszłości oraz przed koniecznością przedefiniowania po raz kolejny paradygmatu wzornictwa. We współczesnym pojmowaniu projektowania wzornictwa widoczne jest przesunięcie środka ciężkości z przedmiotu na proces, z użytkowania na doświadczenie, z transakcji na relację, z jednostki na społeczność. Zmiany te sprawiają, że oczekiwania co do wykształcenia projektanta wzornictwa nieustannie ewoluują. Ważne jak nigdy dotąd stają się kompetencje pozwalające absolwentom naszego kierunku na uczestnictwo w projektowaniu zintegrowanym – opartym na wiedzy z różnych dziedzin, uwzględniającym różne konteksty. Kluczem do osiągnięcia sukcesu staje się empatia i patrzenie na otaczającą nas rzeczywistość z różnych perspektyw.
Rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej nie powinno stać w sprzeczności z przymiotami charakterystycznymi dla absolwentów wydziałów projektowych. Bezkompromisowość, krytyczny ogląd rzeczywistości, umiejętność myślenia dywergencyjnego zawsze były ich silną stroną. Dlatego w obszarze zainteresowań Katedry, poza projektami nakierowanymi na produkt, znajdują się projekty o charakterze eksperymentalnym, nastawionym na eksplorowanie nieznanych dotąd dziedzin i na szukanie rozwiązań nie tylko w obszarach pokrewnych sztuce.

prof. Jarosław Szymański

Członkowie katedry:

prof. Sławomir Fijałkowski
prof. Jarosław Szymański
prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko
prof. ASP dr hab. Jacek Miler
dr Marta Hryc
dr inż. Filip Ludka
dr Jacek Ryń
mgr Bartosz Jaroszek

 

Pracownia Projektowania Produktu

Prowadzący: prof. Jarosław Szymański
Asystent: dr Jacek Ryń

Pracownia Designu Eksperymentalnego

Prowadzący: prof. Sławomir Fijałkowski
Asystent: prof. ASP dr hab. Marta Flisykowska

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej

Prowadzący: prof. ASP dr hab. Jacek Miler
Asystent: prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko

Formy Rzeźbiarskie

Prowadzący: dr Marta Hryc

Zarządzanie Projektami

Prowadzący: dr Jacek Ryń

Prototypowanie

mgr Bartosz Jaroszek

Wydarzenia

 

Nasi studenci projektują przyłbice ochronne


Prace naszych studentów w WhiteMad!

 

Projekt naszego absolwenta
w magazynie WhiteMAD 


Polka zaprojektowała
wyjątkowy znicz

 


Dyplomy FNC


Najlepsze Dyplomy Projektowe
Akademii Sztuk Pięknych