Rekrutacja 2023

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2023 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katedra Podstaw i Metodyki Projektowania

Kierownik katedry: prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak

 

Celem Katedry Podstaw i Metodyki Projektowania jest tworzenie spójnego programu, który wieloaspektowo przygotowuje studentów do podjęcia kolejnych etapów studiów oraz stymuluje ich samorozwój twórczy.

W czasie pierwszych semestrów, studenci oprócz realizacji programu głównej Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania opanowują umiejętności i wiedzę w ramach specyfiki poszczególnych przedmiotów. Należą do nich: Naukowe podstawy projektowania, Techniki prezentacji, Podstawy komputerowego wspomagania projektowania, Fotografia i edycja obrazu, Wiedza o kolorze i kompozycji oraz Podstawy modelowania.

Wszystkie przedmioty funkcjonujące w obszarze Katedry Podstaw i Metodyki Projektowania podlegają koordynacji programowej i są konsultowane z Kierownikiem Katedry. Ważnym założeniem jest jednak, pozostawienie znacznego marginesu na indywidualne koncepcje dydaktyczne prowadzących poszczególne przedmioty.

Efekty pracy studentów i pedagogów skupionych w Katedrze, prezentowane są podczas publicznych przeglądów na końcu każdego semestru.

Do ważnych zadań badawczych Katedry należy organizacja ogólnopolskich sympozjów dla dydaktyków zajmujących się metodyką nauczania podstaw projektowania. Sympozja te sprzyjają wymianie wiedzy i podnoszą poziom naukowy jednostki.

Oprócz sympozjów badawczych, Katedra organizuje plenerowe warsztaty projektowe, dla studentów pierwszego roku wzornictwa. Warsztaty te wzbogacają doświadczenia studentów, którzy w nietypowych, plenerowych warunkach realizują proces projektowy, uzupełniając wiedzę zdobytą podczas zajęć w pracowniach.

 

Pracownia Podstaw i Metodyki Projektowania

Członkowie katedry: