Rekrutacja 2023

Pracownia Podstaw Projektowania Wieloaspektowego (lic.)

Prowadzący:
prof. ASP dr hab. Marek Średniawa

Asystent:
dr Tomasz Kwiatkowski


Naszym celem jest kształtowanie twórczej i krytycznej postawy przyszłych projektantów. Dążymy do rozwijania wyobraźni i zdolności analizowania, oraz zbudowania umiejętności używania ich do rozwiązywania problemów projektowych. Program pracowni opiera się na świadomym realizowaniu procesu projektowego.

Stawiane studentom wyzwania zawarte są w zakresie kształtowania idei, programowania i realizacji badań i eksperymentów oraz definiowaniu postaci rozwiązania. Niektóre dociekania dotyczą tylko idei, niektóre tylko badań i eksperymentów, żadne nie dotyczą tylko definiowania postaci rozwiązania.

Bardziej interesuje nas w pracy droga, którą podążamy niż cel do którego zmierzamy. Najciekawsze przygody spotykamy po drodze, a cel, no cóż, cel nie zawsze musi byś osiągnięty… Czasami spektakularna katastrofa przynosi więcej doświadczeń niż kolejny sukces.

 

Studia pierwszego stopnia

Uważamy, że najistotniejsza dla projektanta wzornictwa jest umiejętność realizacji procesu projektowego, od sformułowania problemu projektowego, poprzez zdefiniowanie założeń, poszukiwanie koncepcji rozwiązania, do opracowania konkluzji projektowej i jej przedstawienia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie umiejętności pozyskiwania i analizowanie informacji w celu wykorzystania ich w realizacji procesu projektowego oraz kształcenie umiejętności przeprowadzania prostych badań i eksperymentów służących weryfikacji koncepcji rozwiązania problemu projektowego.

Zakładamy, że warunki twórczej działalności projektanta ulegają ciągłym zmianom. Sprostanie im wymaga wykształcenia mechanizmów adaptacyjnych wykorzystujących posiadaną wiedzę, wyobraźnię, intuicję i zdolność do twórczego myślenia.

 

http://katedrawzornictwa.asp.gda.pl/pracownia-projektowania-wieloaspektowego/

 

Galeria