Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Wzornictwa 4, Pracownia Projektowania Mebla Seryjnego

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki

Asystent:

dr Anna Wachowicz


W Pracowni Mebla Seryjnego studiujemy zagadnienia meblarskie związane z produkcją przemysłową, ale i zagadnienia prowadzące do rozwiązań unikatowych. Wypracowane kontakty z lokalnymi producentami mebli, dają nam możliwość praktycznego weryfikowania rozwiązań studyjnych oraz pozwalają zrozumieć sens tworzonej dokumentacji projektowej: rysunkowej i modelowej, jako formy porozumiewania się z odbiorcą — wykonawcą i użytkownikiem.

Skupiamy uwagę na pojęciu użyteczności jako motoru dla innowacji; studia ergonomiczne i analizy antropometryczne, spotkania antropologiczne i socjologiczne obserwacje wykorzystujemy do interpretacji istoty mebla. Projektowanie rozumiemy jako umiejętność znajdowania współzależności formy i funkcji, struktury i konstrukcji, technologii i ekonomii z pełną akceptacją dla eksperymentu. Uczymy swobodnego artykułowania koncepcji, zamiarów projektowych i posługiwania się językiem przekazu projektowego. Przygotowujemy studentów do samodzielnej pracy projektowej a poprzez udział w wystawach i targach pozycjonujemy ich dokonania.

Pracownia czerpie z doświadczeń dydaktycznych prof. Edmunda Homy — projektanta mebli i wieloletniego Profesora Wydziału Architektury i Wzornictwa.

 

 

http://katedrawzornictwa.asp.gda.pl/pracownia-projektowania-mebla-seryjnego/

Galeria