Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Identyfikacja wizualna

Logotypy

Księgi znaków

Opisany w poniższych księgach znaków System Identyfikacji Wizualnej ASP w Gdańsku obowiązuje od dnia 15 listopada 2016 r. Został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 48/2016.

Listowniki

Szablony

Makiety wydawnictw