Rekrutacja 2023

Biuro Promocji Uczelni

Misją Biura Promocji jest dbanie o pozytywny wizerunek Uczelni, zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym, płynną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną a także budowanie marki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Naszym celem jest generowanie jasnego, czytelnego i spójnego przekazu. Realizując wszelkie działania promocyjne i wystawiennicze mamy na uwadze zarówno szacunek dla tradycji i ponad siedemdziesięcioletniej historii Uczelni, jak i konieczność wdrażania nowoczesnych, nieszablonowych rozwiązań.

Do naszych obowiązków należy wsparcie organizacyjne, promocyjne i wizerunkowe różnego rodzaju wydarzeń (m.in. wystaw, warsztatów, wykładów), tworzenie i redagowanie treści publikacji promocyjnych, strony internetowej Akademii oraz mediów społecznościowych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów. Wspierani przez koordynatorów uczelnianych i wydziałowych oraz wolontariuszy zajmujemy się organizacją istotnych dla społeczności akademickiej wydarzeń i świąt – inauguracji roku akademickiego, Dni Otwartych, ogólnopolskiej wystawy Najlepsze Dyplomy ASP, Nocy Muzeów.

Zarządzamy prawem do wykorzystywania znaku graficznego ASP w Gdańsku oraz Zbrojowni Sztuki a także odpowiadamy za stronę wizualną pieczątek i wizytówek pracowników. W oparciu o ustalone zasady służymy wsparciem w kwestii obsługi fotograficznej wydarzeń i uroczystości.