Postępowanie doktorskie

  • Wniosek Do Rady Naukowej – pobierz
  • Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski – pobierz
  • Kwestionariusz osobowy – pobierz
  • Oświadczenie – pobierz
  • Efekty uczenia się, tabela – pobierz
  • Wniosek o wszczęcie postępowania – pobierz
  • Oświadczenie kandydata – pobierz
  • Wykaz osiągnięć – pobierz
  • Protokół z przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK – pobierz
  • Zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK – pobierz