Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Ogólne zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/2021

Informujemy, że harmonogram i zasady rekrutacji zostaną odpowiednio dostosowane do przesuniętych terminów egzaminów maturalnych i obron prac dyplomowych oraz obowiązujących przepisów związanych ze stanem epidemicznym, w taki sposób, aby wszystkim tegorocznym absolwentom zapewnić możliwość aplikowania na studia.

Prosimy śledzić na naszą stronę internetową https://www.asp.gda.pl/rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w formie zdalnej w następującym terminie:

- na studia I stopnia i jednolite magisterskie, stacjonarne: 01.07.2020 – 22.07.2020r.

- na studia II stopnia stacjonarne i studia niestacjonarne I i II stopnia: 04.09.2020 – 25.09.2020r.

- postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na studia: 07.09.2020 – 25.09.2020r.

 

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces rekrutacji przebiega według stałego schematu, podzielonego na etapy opisane w dziale: Rekrutacja krok po kroku.

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zostanie uruchomiona w terminie: 01.06.2020r.

Termin rejestracji na studia:

I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne: 01.06 – 30.06.2020 r.

II stopnia stacjonarne: 01.06 – 30.08.2020 r. – Uwaga! przedłużamy do 3 września 2020 r. do godziny 20.00 termin rejestracji w systemie IRK na stacjonarne studia II stopnia.

I i II stopnia niestacjonarne: 01.06 – 19.09.2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl w godzinach 8:30 – 14:30.
Na maile otrzymanie po godzinie 14.30 odpowiedź zostanie udzielona w dniu następnym.