Rekrutacja 2023

Rekrutacja krok po kroku

Zapisy w IRK uruchomione zostaną 1 czerwca 2023 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces rekrutacji przebiega według stałego schematu, podzielonego na etapy opisane poniżej.

1 krok – Rejestracja w IRK

 1. Zarejestruj się w systemie IRK. Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.  W związku z tym, w celu sprawnego przebiegu rekrutacji (w tym rejestracji na studia) kandydat na studia zobowiązany jest do korzystania z konta gmail
 2. Sprawdź poprawność danych;
 3. Wgraj zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych owym. 35x45 mm, inne zdjęcia nie będą akceptowane;
 4. Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji).

2 krok – Zapis na kierunek i opłata rekrutacyjna

 1. Zaloguj się do IRK;
 2. Zapisz się na kierunek lub kierunki studiów w odpowiednim terminie.
  Uwaga: Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jeden kierunek studiów z oferty ASP w Gdańsku, jednakże terminy egzaminów wstępnych nie mogą być w tym samym czasie;
 3. W zakładce Opłata na Twoim koncie w IRK odczytaj kwotę do zapłaty i numer swojego konta rekrutacyjnego;
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Zapis na kierunek oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na danym kierunku studiów.

Na tym etapie nie jest wymagane składanie dokumentów w formie papierowej (nie dotyczy cudzoziemców).

3 krok – Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne

W zakładce Rekrutacja na kierunkach możesz sprawdzić szczegółowe zasady postępowania na dany kierunek w tym opis egzaminu wstępnego.

Uwaga: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość tj. paszport lub karta pobytu.

W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przyniesienie na egzamin wstępny wydrukowanego dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

4 krok – Ogłaszanie list osób, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć

Zgodnie z Terminarzem egzaminów, listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć zostaną ogłoszone:

5 krok – Uzupełnienie danych w IRK

Jeżeli jesteś na liście osób które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć:

 1. Zaloguj się ponownie na konto w IRK;
 2. Uzupełnij pozostałe dokumenty i wydrukuj je.
 3. Opłać na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakładka „Opłata”) za wydanie legitymacji studenckiej 22,00 zł (jeżeli została zaznaczona opcja „TAK”);

6 krok – Składanie dokumentów

Osoby, które znalazły się na liście osób które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć składają komplet wymaganych dokumentów. Dokumenty dostarcza się w wyznaczonym terminie, po ogłoszeniu listy osób mieszczących się w limicie przyjęć.

Teczkę z dokumentami można dostarczyć osobiście, przez zaufaną osobę trzecią, kurierem bądź pocztą (liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego).

Niedostarczenie kompletu dokumentów w odpowiednim terminie przyjmuje się jako rezygnację kandydata z podjęcia studiów. 

Uwaga: Należy upewnić się, że w teczce, która zostanie wysłana pocztą znajdują się wszystkie wymagane dokumenty.


Biuro Rekrutacji 

mgr Joanna Biedrzycka
sok.malarstwa@asp.gda.pl

tel. 58 301 28 01 wew. 74, w godz. 8:00 – 15.00
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 108
 
Godziny przyjęć dokumentów od kandydatów:
Poniedziałek – piątek 12:00 – 14:00 

Adres wysyłki dokumentów:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
Z dopiskiem: Rekrutacja

7 krok – Ogłaszanie list przyjętych

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów zostaną ogłoszone listy osób przyjętych:  

8 krok -Decyzja

Po zakończeniu etapu składania dokumentów wydziałowa komisja ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli dopełniłeś wszystkich formalności i jesteś na liście osób przyjętych na studia oczekuj skierowania na badanie lekarskie.