Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Architektura Przestrzeni Kulturowych

Prodziekan ds. kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych: dr Rafał Setlak

Kierownik Katedry Architektury Przestrzeni Kulturowych: prof. ASP dr hab. Jan Sikora

 

Jesteśmy najmłodszym z trzech kierunków na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Powstaliśmy w 2014 roku z inicjatywy prof. Andrzeja Pniewskiego, bazując na artystycznych tradycjach naszej uczelni oraz wychodząc naprzeciw współczesnym trendom w badaniu, ochronie oraz kształtowaniu krajobrazów i przestrzeni kulturowych, a w szczególności przestrzeni kulturowych miast. Działając w obszarze sztuk plastycznych i projektowych, równolegle sięgamy do innych obszarów pokrewnych takich jak: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, rewitalizacja, zapewniając wszechstronny charakter programu studiów. W efekcie kształcimy w zakresie ArchiKultury – kultury wrażliwego projektowania u podstaw którego umieszczamy człowieka, środowisko, lokalną tożsamość miejsca oraz sztukę stosowaną, działając z perspektywy wzajemnego szacunku i dialogu. Realizujemy nowatorski program, dla którego nie znajdujemy bezpośredniego odpowiednika na innych pokrewnych kierunkach i uczelniach w Polsce. W 2020 roku nasz Kierunek, a dokładniej studia II stopnia, uzyskały certyfikat „studiów z przyszłością” w konkursie i programie akredytacyjnym, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Architekturę przestrzeni kulturowych rozumiemy jako sztukę czytania kontekstu i twórczego w nim działania; sztukę wpisania się w czas, miejsce i kulturę; sztukę dopełniania i dowartościowywania lokalnych cech tożsamościowych przestrzeni przez umiejętne dodawanie do nich następnych, współczesnych wartości. Naszym celem jest projektowanie kompleksowe, obejmujące zagadnienia od detalu, obiektów indywidualnych, zespołów budynków, wnętrz miejskich, założeń parkowych, aż po skalę urbanistyczną. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na artystów-projektantów przestrzeni miejskiej oraz oczekiwaniom, aby w sztuce widzieć więcej treści.

 

 

Galeria