Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Architektura Wnętrz

Kierownik Katedry: prof. Remigiusz Grochal