Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Formy Rzeźbiarskie

prowadzący:
dr Marta Hryc

 

Kurs poświęcony jest realizacji zadań mających na celu rozwijanie umiejętności wykorzystywania stylingu w projektowaniu, przy czym pojęcie stylingu rozumiane jest jako kontrolowanie całościowego wrażenia, jakie wywołuje obiekt przestrzenny. Zaawansowane studium stylistyczne formy z jednej strony wymusza nieustanną obserwację procesów socjo-kulturowych jako odpowiedzialnych za zmiany społecznych preferencji względem obiektów materialnych i ich krytyczną interpretację, a z drugiej pozwala zapoznać się z wybranymi technikami i materiałami oraz ocenić skutki ich używania w praktyce architekta wnętrz.

Galeria