Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Malarstwo

prowadzący:
prof. ASP dr hab. Anna Rainert-Faleńczyk

 

Kurs obejmuje rozwijanie szeroko pojętej świadomości, w tym szczególnie świadomości plastycznej; wrażliwości, w tym również wrażliwości na kolor i inne środki wyrazu oraz umiejętności wykonawczych rządzących sztuką malarską, w zakresie: kompozycji, formy, koloru, materii, linii i przestrzeni. Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami stosowanymi w realizacjach malarskich. Jest to również nauka świadomej obserwacji, analizy i transformacji widzianych zjawisk wizualnych.