Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Projektowania Architektury

Prowadzący:
prof. Maciej Świtała,
mgr Marta Koniczuk,
mgr Agata Ruchlewicz-Dzianach

 

Obszarem pracy architekta wnętrz jest przestrzeń. Świadome posługiwanie się formą jest niewątpliwym celem i zadaniem pracowni. Podstawy Projektowania mają wprowadzić studenta w obszar języka przedmiotów i przestrzeni w jego warstwie elementarnej i tym samym wskazać kluczowy sposób orientacji w złożonym procesie projektowym.

Obserwacja świata najpełniej uwidacznia, czym przestrzeń jest zarówno w makro, jak i mikroskali – uczy o różnorodności działań świetlnych, o wymowie materii kształtujących głębię przestrzeni i jej charakter, o prostych zjawiskach przestrzennych.

Zagadnienia problemowe poruszane w pracowni – czynniki naturalne trójwymiaru: kształt, materie, światło, kolor, czas; czynniki zewnętrzne: przeznaczenie przestrzeni i jej podstawowe funkcje, archetypy kulturowe i ich współczesny wydźwięk.  Metodą realizacji zadań jest ćwiczenie różnych umiejętności warsztatowych dla zrównoważenia rozwoju intelektualnego z rozwojem intuicji i wrażliwości plastycznej. Celem jest wyznaczenie podstaw sprawnego widzenia, myślenia, i działań niezbędnych w zawodzie przyszłego projektanta wnętrz.Galeria