Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz III

Prowadzący:
dr Bogumił Oświecimski

 

Zadaniem dydaktycznym pracowni jest przedstawienie poszczególnych etapów procesu projektowego, w architekturze wnętrz, na przykładzie zadanej konkretnej przestrzeni. Student przechodzi od analizy tematu pod względem wymagań formalno – prawnych i narzuconych przez inne branże, pierwszych szkiców koncepcyjnych, po efekt finalny przedstawiony na planszach. Zapoznaje się z rzeczywistością materiałową i technologiczną uczy się intuicyjnych i racjonalnych metod rozwiązań problemów projektowych. Przygotowuje się do pełnienia roli projektanta wnętrz.