Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Publicznych

Prowadzący:
dr Tomasz Zmyślony

 

Podejmowane w pracowni tematy projektowe dotyczą szeroko pojętych przestrzeni publicznych.
Pracując nad projektami zwracamy uwagę na zachodzące w przestrzeniach publicznych interakcje na linii użytkownik – przestrzeń/miejsce/materia oraz pomiędzy samymi użytkownikami.   

Jako prowadzący zwracam szczególną uwagę na fizyczne doświadczenie studentki/ta przestrzeni / miejsca objętego opracowaniem. Z tego też powodu projektujemy/pracujemy zawsze w konkretnej fizycznej przestrzeni najpierw ją poznając doświadczając, analizując dopiero później projektując. 

Galeria