Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Techniki projektowe

Prowadzący: mgr Michał Pecko

 

Kurs obejmuje podstawowe metody posługiwania się narzędziami i zjawiskami budującymi przestrzeń zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej (wrażeniowej). Studenci nabierają umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi – zarówno analogowymi, jak i cyfrowymi, budującymi wizualną narrację przestrzenną. Koncepcje powstające w ramach przedmiotu lokalizowane są w przeważającej większości w realnych obiektach. Proces projektowy kształtuje umiejętność analizy i interpretacji zastanych wnętrz i twórczego ich przekształcenia przy pomocy podstawowych środków, tj. faktura, forma, barwa czy światło. Podczas zajęć studentki i studenci zachęcani są do podejmowania odważnych i bezkompromisowych działań przestrzennych.

 

Galeria