Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Architektury Wnętrz II

Prowadzący:

prof. Remigiusz Grochal

Asystent:

mgr Beniamin Straszewski

 

Jakość subiektywnie rejestrowanej przestrzeni jest zależna od wrodzonych indywidualnych predyspozycji poznawczych. Świat postrzegamy zmysłami, z których za nadrzędny uznany został wzrok. Jego dominacja pośrednio wynika z rosnącego znaczenia i liczby bodźców wzrokowych, na które jesteśmy narażeni. Przyswajając ogromną ilości danych, projektantowi trudno jest poddać je wszystkie weryfikacji, nie ulegając jednocześnie iluzji wybitnego efektu końcowego. Metodologia procesu projektowego bywa pozbawiona konsekwentnej i dociekliwej analizy, oraz logicznego formułowania problemów projektowych, które determinują odpowiedzi i rozwiązania. Wierzymy że wielkie rzeczy zaczynają się niepozornie, ale podążając przetartym szlakiem zaakceptowanych procedur mamy szansę dotarcia do założonego celu. …Chociaż w procesie twórczym trudno uzyskać pełne przekonanie o osiągnięciu końca wybranej drogi. 
W aktywność projektanta, w jego rozwój wpisane są sukcesy i osiągnięcia, ale też duże znaczenie mają błędy i porażki. Ważne jest, żeby w każdej sytuacji wyciągać właściwe wnioski składające się rozwój indywidualnych możliwości poznawczych. Dawno, na użytek sztuk projektowych przyjęto, że Przestrzeń zaklęta jest w trzech wymiarach, co nie musi stanowić ograniczenia badawczego dla wyobraźni projektantów.
W II pracowni projektowania architektury wnętrz staramy się prowokować studentów do szukania inspiracji dosłownie wszędzie. Nieprzewidywalna natura ludzka oraz jej intelektualne ślady w postaci wszelkich sztuk, 
to równie ekscytujące źródło czerpania, co np.; przyroda czy czas jako czwarty wymiar przestrzeni. 

Oczywiście dużo uwagi poświęcamy  na poznawanie i kontestowanie światowych nurtów kodowanych
w wybitnych projektach. Naszym ulubionym sposobem konfrontowania studentów z czasem, trudną rzeczywistością czasów współczesnych jest zachęcanie ich do udziału w krajowych i międzynarodowych konkursach projektowych. Nasi studenci posiadają  w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w takich aktywnościach w Polsce i konkursach zagranicznych. Szczególne miejsce w Naszej pracowni ma manualny
zapis projektowy (szkice, modele, fotografie), będące bezpośrednim, najbliższym nam środkiem wyrazu myśli
i kondycji kreacyjnych. Zależy nam na wykształceniu młodych pewnych swoich umiejętności projektantów, świadomie posługującymi się kwalifikacjami intelektualnymi wrażliwych twórców. 

Frank Loyd Wright w 1953r. w jednym ze swoich wywiadów powiedział: To co jest dzisiaj moralne niekonieczne musi być moralne jutro...Mój Bóg nie zaczyna się na Literę „G” (ang. God- Bóg ),
Mój Bóg zaczyna się na literę „N”- (ang. Nature- Natura). Te słowa z przed 67 lat, niestety dopiero po 40 latach dostrzeżono ich materializację. Architektura Wnętrz- Interior design, to jedna z bardziej progresywnych sztuk projektowych. Projektowanie wnętrz jest ściśle powiązane z rysunkiem, grafiką, filmem i nowymi narzędziami cyfrowymi. Ta dyscyplina sztuki ma niezaprzeczalny wpływ na personalną jakość i komfort życia każdego z nas. Świadoma optymalizacja i symbiotyczna szczerość w stosunku do środowiska naturalnego to idee z jakimi się utożsamiamy się w II Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz. Prowadzący pracownię prof. Remigiusz Grochal   i mgr Beniamin Straszewski stanowią konglomerat dwóch generacji, które czasem w polemikę  angażują studentów przy kontestowaniu przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości w poszukiwanych odpowiedziach projektowych wnętrz, wyposażenia i małej architektury, mobilnych obiektów turystycznych,….

Galeria