Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Projektowania Mebla

Prowadzący:
dr inż. Filip Ludka

Asystent:
mgr Katarzyna Przybył

 

Pracownia przygotowuje studentów kierunku architektury wnętrz do projektowania mebli wyjątkowych, zawierających w sobie indywidualną wypowiedź artystyczną studenta oraz umiejętność łączenia konstrukcji, funkcji i materiału.

Studenci rozwijają świadomość projektowania mebli w zgodzie z czynnikami kształtującymi bezpośrednie otoczenie człowieka. Uczą się wykorzystywania innowacji materiałowych i technologicznych.  Projektują zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju z szacunkiem dla tradycyjnego rzemiosła.

 

Program pracowni poprzez zróżnicowane formy zajęć pozwala na zapoznanie studentów z kompleksowym procesem projektowym mebli:

  • Laboratoria – uzupełniają wiedzę w dziedzinie wybitnych, współczesnych i historycznych osiągnięć projektowania mebla i wzornictwa. Zapoznają z podstawami marketingu w branży meblarskiej.
  • Ćwiczenia zawierają fazę badawczo-projektową.
    Zajęcia opierają się na zestawie zadań zawierających problematykę projektowania mebla siedziskowego wielofunkcyjnego i wypoczynkowego oraz mebla do składowania. Na tych zajęciach następuje konfrontacja wiedzy i wyobraźni studenta z realiami specyficznych wymagań projektowych.

Zajęcia te dostarczają wiedzy fachowej w zakresie formy, konstrukcji mebla, ergonomii, stosowanych materiałów, wymagań i uwarunkowań produkcji przemysłowej.

  • Warsztat – Zajęcia praktyczne w prototypowni – pozwalają na zapoznanie się studentów z technologią łączeń drewna, metalu, tworzywa; a także na własnoręczną realizację prototypów.

 

facebook: www.facebook.com/PracowniaProjektowaniaMeblaAspGdansk

instagram: @projektmebel – lub www.instagram.com/projektmebel/

 

 

Galeria