Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Architektury Spektaklu i Scenografii

Prowadzące:

dr Katarzyna Zawistowska

mgr Agnieszka Kochańczyk

 

Pracownia Architektury Spektaklu i Scenografii (PASiS) jest pracownią do wyboru spośród innych pracowni projektowych kierunku Architektury  Wnętrz, jest także specjalizacją, na której mogą kształcić się studenci z innych wydziałów Akademii. 

Dla studentów kierunku Architektura Wnętrz jest to przedmiot dostępny na II stopniu podczas I i II roku nauki. Studia mogą kończyć się dyplomem magisterskim.

Scenografia jest fakultetem i specjalizacją dla studentów Wydziału Malarstwa. Fakultet dostępny jest na II roku, a jego kontynuacją może być dwuletni kurs scenografii na III i IV roku, który studenci Wydziału Malarstwa mogą zakończyć aneksem do dyplomu (V rok-studia jednolite). 

 

Program Pracowni opiera się o naukę zasad projektowania scenografii w tradycyjnie rozumianej przestrzeni teatralnej, jak i poszerza jej domenę o działania performatywne w przestrzeniach poza teatrem, pozwalając studentom  zaprojektować własną architekturę spektaklu. Program zakłada krytyczny namysł, zarówno nad tradycyjnymi konwencjami, jak i współczesnymi praktykami teatralnymi. 

W ramach zajęć studenci wykonują projekty scenograficzne do wybranych dzieł literackich,  muzycznych lub innych. W zakres opracowania wchodzi projekt scenografii i kostiumów, dokumentacja techniczna oraz model przestrzenny. Nauka obejmuje podstawy kompozycji i  oświetlenia przestrzeni scenicznej oraz podstawy projektowania kostiumów. Projektowanie zawsze uzupełnia część teoretyczna związana z danym tematem w ramach Laboratorium Badawczego oraz praktyczna w ramach Zaawansowanych Technik Projektowych. 

W roku 2019 w PASiS podjęte zostały tematy związane z Bauhausem w setną rocznicę powstania tej szkoły. Zajeliśmy się zbadaniem zarówno działań performatywnych, koncepcji przestrzeni teatralnych jak i kostiumów, które tworzyli studenci i mistrzowie tej szkoły. Były one inspiracją do zadań semestralnych. Jako konsultanci do projektu badawczego zostali zaproszeni teatrolożka dr Martyna Groth, performerka i badaczka teatru Anna Włodarska, kostiumografki Marija Djordjevic i Agnieszka Kochańczyk czy choreografka Urszula Zerek. Konsultantami byli także scenograf dr Tomasz Brzeziński oraz technolog teatralny Maciej Wojciechowski. Efekty tej pracy prezentowaliśmy na konferencji  RE.bauhaus oraz na wystawie wydziałowej jesienią  2019 roku.

 

Proces dydaktyczny w PASiS wspomagany jest współpracą z teoretykami i praktykami teatru, jak również z instytucjami, takimi jak Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Teatr Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski. Podejmując tematy semestralne ważne jest, aby studenci PASiS wykorzystywali   technologię teatralną, jaką oferują gdańskie teatry. Studenci poznają specyficzną technikę sceny i  proces produkcji spektaklu, odwiedzając  te instytucje.

Zainteresowani studenci mogą zdobywać doświadczenie odbywając praktyki w pracowniach teatralnych lub jako asystenci scenografa, a niejednokrotnie debiutować jako scenografowie (Agnieszka Szewczk, Monika Ostrowska, Zuzanna Kubicz, Piotr Jurek czy Joanna Maciejewska).

 

Pracownia, założona przez prof. Andrzeja Markowicza w 1994 roku, w swojej historii ma wiele zbiorowych wystaw prac swoich studentów i absolwentów oraz kilka sukcesów w konkursach scenograficznych. Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Pradze, w roku 2011 odbyła się retrospektywna wystawa kilkunastoletniego dorobku Pracowni wraz z prezentacją realizacji teatralnych prowadzących Pracownię. Wystawa ta była wydarzeniem towarzyszącym XII Praskiemu Quadriennale Scenografii. 

Kolejna wystawa na XIV Praskim Quadriennale Scenografii to prezentacja pięciu uczelni mających w swym programie nauczanie scenografii, w tym także gdańskiej Pracowni Architektury Spektaklu i Scenografii. W 2020 roku wystawa ta miała swoje dwie odsłony: na ASP we Wrocławiu oraz na UA w Poznaniu.Wystawy

Pracownia Scenografii, Teatr Miniatura w Gdańsku, 1997

Markowicz i jego studenci, Galeria Scenografii – Dworek Sierakowskich  w Sopocie, 1997 

Markowicz i jego studenci, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Koszalin, 1997

Płaszczyzna i przestrzeń. Rzecz o scenografach Wybrzeża, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów, 1998

Obrazy sceniczne, Teatr Wybrzeże w Gdańsku – VII Festiwal Szekspirowski, 2003 

Scenografia i Formy Przestrzenne, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów, 2006 

Scenografia i Formy Przestrzenne, Akademia Sztuk Pięknych (dziś UA) w Poznaniu, 2008

Obrazy Przestrzeni, Instytut Polski w Pradze – XII Praskie Quadriennale Scenografii, 2011

Scenografia 6D.  I Festiwal Nowej Scenografii, Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, 2012

VizuArt  Festiwal Scenografów i Kostiumografów, Teatr im.W.Siemaszkowej w Rzeszowie, 2012

Markowicz i … wystawa prof.Andrzeja Markowicza i absolwentów Pracowni Scenografii, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie,  2013  

7 wymiarów scenografii. II Festiwal Nowej Scenografii, Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, 2013

Wystawa Pracowni Scenografii w rocznicę otwarcia Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, 2015

III Festiwal Nowej Scenografii, Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach,  2015

IV Festiwal Nowej Scenografii, Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach,  2016

AKCJA: Alicja_ instalacje multisensoryczne, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,  2016

V Festiwal Nowej Scenografii. Wymiary scenografii, Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach,  2017

Młoda Polska Scenografia. Young Polish Scenography, Gallery of the Czech Centres w Pradze – XIV Praskie Quadriennale Scenografii, 2019

Młoda Polska Scenografia, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2020

 

Galeria