Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Seminarium Dyplomowe

prowadzący: 

prof. Beata Szymańska

prof. Remigiusz Grochal

prof. Tadeusz Pietrzkiewicz

prof. Jacek Dominiczak

dr Filip Ludka

dr Katarzyna Zawistowska

 

Celem przedmiotu jest osiągnięcie przez studiujących, w ramach pracy dyplomowej, wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pozwalających wiązać treści teoretyczne i ideowe z projektowymi.