Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Liternictwa i Typografii

Prowadzący:

dr Ada Pawlikowska

Asystent:

mgr Eugenia Tynna


Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z liternictwem i typografią. W ramach liternictwa kursanci zapoznają się z zasadami projektowania i konstruowania znaków literniczych; w ramach typografii uczą się organizacji materiału tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki użytkowej.

Program zajęć zakłada realizację zadań praktycznych służących biegłemu opanowaniu warsztatu typograficznego, nabyciu zdolności poprawnego i swobodnego kształtowania wypowiedzi plastycznych z wykorzystaniem litery.

Najważniejszym celem działań pracowni jest wykształcenie w studentach zrozumienia zasadniczej roli współczesnej typografii jaką jest właściwe łączenie potrzeb funkcjonalnych i estetycznych – traktowanie atrakcyjnej formy na równi z celowością przekazu.

Zajęcia realizowane są w cyklu cotygodniowym, w grupach studenckich składających się z ok. 25-30 osób. Spotkaniom towarzyszą wykłady, prezentacje oraz warsztaty, stanowiące wprowadzenie do realizacji zadań projektowych objętych programem nauczania. Podstawową formę zajęć stanowią: otwarta dyskusja dydaktyczna, indywidualne rozmowy ze studentami oraz korekty przedstawianych do zatwierdzenia projektów wstępnych.

 
Zakres omawianych tematów:
 
• Historia typografii
• Anatomia litery
• Cechy formalne krojów pism
• Rozwój i klasyfikacja pism drukarskich
• Typografia dziełowa i akcydensowa
• Funkcja i czytelność tekstu
• Zagadnienia makro- i mikro-typograficzne
• Typografia na ekranie, typografia internetowa
• Zasady poprawnej edycji i formatowania tekstu
• Typografia w różnorodnych zastosowaniach projektowych
• Struktura projektów typograficznych (budowanie makiety, budowanie relacji tekstu z obrazem)
• Łączenie krojów pism
• Hierarchizacja tekstu
• Fonty – rodzaje formatów, instalacja, rodzaje licencji, sposoby zarządzania
• Kaligrafia
• Podstawy projektowania pism
Pracownia Liternictwa i Typografii w Internecie

Facebook https://www.facebook.com/Typogra/
Instagram https://www.instagram.com/typogra.pl/

 

Galeria