Pracownia Liternictwa i Typografii

Prowadzący:

dr Ada Pawlikowska

Asystent:

mgr Eugenia Tynna


Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z liternictwem oraz typografią. Kursanci zapoznają się z zasadami projektowania i konstruowania znaków literniczych oraz organizacji materiału tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki użytkowej.

Program zajęć zakłada realizację zadań projektowych, służących biegłemu opanowaniu warsztatu typograficznego oraz nabyciu zdolności polegających na poprawnym i swobodnym kształtowaniu wypowiedzi plastycznych z wykorzystaniem litery.

Najważniejszym celem działań pracowni jest wykształcenie w studentach zrozumienia zasadniczej roli współczesnej typografii jaką jest właściwe łączenie potrzeb funkcjonalnych i estetycznych – traktowanie atrakcyjnej formy na równi z celowością przekazu.

Zajęcia realizowane są w cyklu cotygodniowym, w grupach studenckich składających się z ok. 25-35 osób. Spotkaniom towarzyszą wykłady, prezentacje oraz warsztaty, stanowiące wprowadzenie do realizacji poszczególnych zadań i zagadnień objętych programem nauczania. Podstawową formę zajęć stanowią: otwarta dyskusja dydaktyczna, indywidualne rozmowy ze studentami oraz korekty przedstawianych do zatwierdzenia projektów wstępnych.

Studenci realizują 4-5 zadań w każdym semestrze, w tym jedno zadanie w formie e-learningowej.

Zakres omawianych tematów:

 • Historia pisma alfabetycznego
 • Anatomia litery
 • Cechy formalne krojów pism
 • Rozwój i klasyfikacja pism drukarskich
 • Wpływ technologii na formy liternicze
 • Typografia dziełowa i akcydensowa
 • Funkcja i czytelność tekstu
 • Zagadnienia makro- i mikro-typograficzne
 • Typografia na ekranie
 • Zasady poprawnego składu i edycji językowej
 • Typografia w różnorodnych zastosowaniach projektowych
 • Struktura projektów typograficznych (budowanie makiety, budowanie relacji tekstu z obrazem)
 • Łączenie krojów
 • Hierarchizacja tekstu
 • Font – rodzaje formatów, instalacja, rodzaje licencji, sposoby zarządzania

Pracownia Liternictwa i Typografii w Internecie

Facebook https://www.facebook.com/Typogra/
Instagram https://www.instagram.com/typogra.pl/
Behance https://www.behance.net/asp_gdansk_typogra
E-zadanie http://adapawlikowska.wixsite.com/ezadanie