Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Podstaw Fotografii

Prowadzący:
mgr Małgorzata Popinigis

 

Fotografia ma w naszym życiu ogromne znaczenie. Większości wydarzeń nie doświadczamy przecież bezpośrednio – dowiadujemy się o nich między innymi z fotografii. Dlatego właśnie, wiedza na temat zdjęć, jak się je konstruuje, co oznaczają i jak funkcjonują w społeczeństwie jest tak ważna.

Zajęcia są połączeniem warsztatów, wykładów oraz wspólnie realizowanych projektów. Podczas warsztatów studenci poznają niezbędne techniki fotografowania, a wykłady stanowią bazę teoretyczną do przygotowywanych tematów.

Celem dydaktycznym pracowni jest rozwinięcie wiedzy na temat specyfiki medium jakim jest fotografia oraz poznanie podstawowych technik i technologii związanych z realizacją dzieł fotograficznych.

Podczas realizacji projektów nacisk położony jest na świadome operowanie daną konwencją fotograficzną, kadrem oraz środkami wyrazu takimi jak światło, kompozycja, kolor czy walory plastyczne wybranej techniki. 

Podstawy fotografii to kurs uczący wrażliwej i wnikliwej obserwacji świata oraz zachęta do poszukiwania nowych języków komunikacji, nowych sensów i znaczeń w wymiarze osobistym i uniwersalnym.