Rekrutacja 2024

Pracownia Propagandy Społecznej

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski

Asystentka:

dr Edyta Majewska-Rosińska

 

Pracownia Propagandy Społecznej realizuje się dwutorowo. Z jednej strony jest pracownią czysto projektową ucząca wszelkich zasad dotyczących zwizualizowania komunikatu graficznego, z drugiej zaś strony realizuje myśl Kena Garlanda cyt.: „(...) talent i doświadczenie twórców mogłyby przyczyniać się do poprawy potrzeb społeczeństwa, a nie rynku.” Akademia Sztuk Pięknych w naszym widzeniu nie tylko spełnia swoje cele i zadania kształcąc osoby twórcze, ale też będąc uczelnią humanistyczną oczekuje, by opuszczający mury tej uczelni mieli zdolność konstruowania obrazu w oparciu o świadomą myśl czy ideę. Przemyślanymi pracami staramy się towarzyszyć ważnym wydarzeniom w naszej rzeczywistości. Wykonane prace stają się sojusznikiem osób wymagających troski i zauważenia. Jesteśmy absolutnie za prawem życia każdej istoty czującej, akceptacji bez względu na płeć, wykształcenie, światopogląd, seksualność oraz własny pomysł na życie, jeśli jest on oparty na przyjaźni, a nie walce z innymi. Pracujemy swoimi tematami zarówno w obszarze ludzi, jak również wspieramy inicjatywy na rzecz ochrony naszego ekosystemu z całą jego zawartością żyjącą i rosnącą. Działamy jak graficy bez granic. Stajemy po stronie osób ludzkich i poza-ludzkich, jeśli ich prawa są łamane, bądź odbierane. Nasze prace mają zmieniać myślenie oparte na stereotypach, uprzedzeniach oraz tabu. Pracownia Propagandy Społecznej wyznacza za cel propagowanie myśli istotnej i potrzebnej. Odcinamy się od postrzegania słowa „propaganda” jako rodzaj przekłamania, fałszu i dezinformacji odklejonej od realiów. Na kierunku projektowym jesteśmy jedyną pracownią, w której wszystkie poruszane i rozwiązywane tematy mają swoje realne zakotwiczenie w rzeczywistości. Będąc w Akademii Sztuk Pięknych doprowadzamy nasze projekty do jasnego i czytelnego komunikatu, jak też nadajemy im rangę sztuki.

Facebook – przejdź na stronę

Galeria