Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki (studia I st.)

Prowadzący:

dr Anita Wasik

mgr Patryk Hardziej