Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki (studia I st.)

Prowadzący:

dr Anita Wasik

mgr Patryk Hardziej