Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Alicja Kubicka

Tytuł dyplomu:
”Powiększenie”

Promotor dyplomu:
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński

Opiekun aneksu:
prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński

Praca pisemna napisana pod kierunkiem:
prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Tytuł pracy pisemnej:
„Interpretacja poszczególnych scen filmu "Powiększenie" Michelangelo Antonioniego w oparciu o fragmenty prac Susan Sontag, Johna Bergera i Rolanda Barthesa „

Nagrody:
2017 Grand Prix konkursu „Świeża Krew”, Wrocław

Galeria