Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Edyta Kowalewska

Tytuł dyplomu: „Obrazy/Obrusy Otwarte”

Promotor dyplomu:
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński

Opiekun aneksu:
prof. dr hab. Anna Królikiewicz

Praca pisemna napisana pod kierunkiem:
prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Tytuł pracy pisemnej:
Stół-obiekt. Stół-miejsce. Budowanie wspólnoty wokół stołu.

Recenzent:
prof. ASP dr hab. Agata Zielińska-Głowacka

Nagrody:
2016- Grand Prix konkursu „Świeża Krew”, Wrocław

 

Galeria