Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Martyna Lorbiecka

Tyutuł dyplomu:
„Rozfałdowywanie”

Promotor dyplomu:
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński

Tytuł aneksu:
“Na granicy”

Opiekun aneksu:
dr hab. Zbigniew Treppa

Praca pisemna napisana pod kierunkiem:
prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Tytuł:
„Fałda. Kwestionowanie wnętrza i zewnętrza.”

Recenzent:
prof. ASP Sławomir Lipnicki

Galeria