Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Monika Reut

Tytuł dyplomu:
„Antynaturalność siatki, a naturalność ciała.”

Promotor dyplomu:
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński

Opiekun aneksu:
Dr Robert Turło

Praca pisemna napisana pod kierunkiem:
prof. ASP dr hab.  Łukasz Guzek

Tytuł pracy pisemnej:
„Poszerzanie obrazu malarskiego o techniki wizualizacyjne jako sposób na wielowymiarowy odbiór dzieła’.

Recenzent:
dr Marcin Zawicki

Nagrody:
2019- Laureatka kategorii „Intermedia” na III Triennale Sztuki Pomorskiej

Galeria