Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Weronika Stańczak

Tytuł dyplomu:
„Uobecnianie przestrzeni”

Promotor dyplomu:
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński

Tytuł aneksu:
“Nieuleczalni”

Opiekun aneksu:
prof. Dr hab. Robert Florczak

Tytuł pracy pisemnej:
“Gra jako sposób komunikacji

Praca pisemna napisana pod kierunkiem:
prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Recenzentka:
prof. dr hab. Anna Królikiewicz

Osiągnięcia :
2019- udział w konkursie „Najlepsze Dyplomy 2019”
2019- udział w Positions Berlin Art. Fair 2019

Galeria