Rekrutacja 2024

Historia Kierunku Rzeźba

1945.

Założenie Uczelni – Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku, z siedzibą w Sopocie.

06.12.1945 r. akt erekcyjny przekształca nazwę Uczelni na PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU

 

1945/1946

Utworzenie Pracowni Rzeźby – prowadzi prof. Marian Wnuk

 

1946/1947

Pracownia Rzeźby i Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – prof. Marian Wnuk

POWSTANIE WYDZIAŁU RZEŹBY

 

1947/1948

Kierownik – prof. Marian Wnuk
Pracownia Rzeźby – prof. Marian Wnuk
Pracownia Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – prof. Marian Wnuk
Ceramika – ad. Hanna Żuławska
Pracownia Rysunku Wieczornego – prof. Jacek Żuławski

 

1948/1949

Kierownik – prof. Marian Wnuk
Pracownia Rzeźby – prof. Marian Wnuk
Pracownia Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – prof. Marian Wnuk
Ceramika – ad. Hanna Żuławska

 

1949/1950

Kierownik – prof. Stanisław Horno-Popławski
Pracownia Rzeźby – prof. Stanisław Horno-Popławski
Pracownia Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – prof.  Stanisław Horno-Popławski
Pracownia Ceramiki -  ad. Hanna Żuławska

 

1950  -  Reforma szkolnictwa artystycznego  -  zniesienie Wydziału Rzeźby

 

1950/1951

Pracownie Rzeźby w strukturze Wydziału Architektury Wnętrz

 

1951 – 1956

Pracownie Rzeźby w strukturze Wydziału Architektury i Studium Rzeźby

Pracownie Rzeźby prowadzą – prof. Stanisław Horno-Popławski
      zast. prof.  Adam Smolana
      zast. prof. Alfred Wiśniewski, ad Franciszek Duszeńko

Pracownię Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – prof. Adam Haupt

 

1954

Uczelnia przenosi swoją siedzibę do gmachu ZBROJOWNI w Gdańsku.
W Sopocie pozostają Pracownie Rzeźby.

 

1956

Reaktywowanie Wydziału Rzeźby

 

1956 – 1958

Dziekan – prof. Stanisław Horno-Popławski
Pracownia Rzeźby ( studium roku ogólnego ) – doc. Franciszek Duszeńko
Pracownia Rzeźby – prof. Stanisław Horno-Popławski
Pracownia Rzeźby – doc. Alfred Wiśniewski
Pracownia  Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – doc. Adam Smolana

 

1958 – 1960

Dziekan -  prof. Stanisław Horno-Popławski
Pracownia Rzeźby dla I roku – doc. Franciszek Duszeńko
Pracownia Rzeźby – prof. Stanisław Horno-Popławski
Pracownia Rzeźby – prof. nadzw. Alfred Wiśniewski
Pracownia  Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – doc. Adam Smolana
Pracownia Ceramiki – prof. nadzw. Hanna Żuławska

 

1960 – 1964

Dziekan – doc. Franciszek Duszeńko
Pracownia Rzeźby dla I roku – doc. Franciszek Duszeńko
Pracownia Rzeźby – prof. Stanisław Horno-Popławski
Pracownia Rzeźby – prof. nadzw. Alfred Wiśniewski
Pracownia  Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – doc. Adam Smolana
Pracownia Ceramiki – prof. nadzw. Hanna Żuławska

 

1964 – 1966

Dziekan – prof. Hanna Żuławska
Kierownik I Katedry Rzeźby – prof. Stanisław Horno-Popławski
Kierownik II Katedry Rzeźby – prof. Alfred Wiśniewski
Kierownik III Katedry Rzeźby – doc. Franciszek Duszeńko
Kierownik Katedry Ceramiki Artystycznej – prof. Hanna Żuławska
Kierownik Katedry  Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – doc. Adam Smolana

 

1966 – 1969

Dziekan – prof. Alfred Wiśniewski
W 1968 roku zmiana struktury Wydziału
Kierownik Katedry Rzeźby – prof. Stanisław Horno-Popławski
Kierownik  Katedry Ceramiki Artystycznej – prof. Hanna Żuławska
Kierownik Katedry  Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – doc. Adam Smolana

 

1969 – 1971

Dziekan – doc. Adam Smolana
Kierownik Katedry Rzeźby – prof. Alfred Wiśniewski
Kierownik  Katedry Ceramiki – prof. Hanna Żuławska
Kierownik Katedry  Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – doc. Adam Smolana

 

1971 rok – Wydział Rzeźby utracił samodzielność, powstaje Wydział Malarstwa i Rzeźby

1978 rok – Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby

 

1971 – 1981

W latach 1971 – 1975  Dziekanem tego Wydziału jest prof. Adam Smolana
Pracownie Rzeźby prowadzą : prof. Franciszek Duszeńko, prof. Stanisław Horno-Popławski, prof. Alfred Wiśniewski
Pracownię Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego – prof. Adam Smolana
Pracownię Ceramiki Artystycznej – prof. Hanna Żuławska

następuje skrócenie okresu studiów z 6 na 5 lat

 

1981 reaktywowanie Wydziału Rzeźby

 

1981 – 1983

Dziekan – prof. Adam Smolana
Prodziekan – doc. Stanisław Radwański
Kierownik Katedry Rzeźby i Rysunku – doc. Edward Sitek
Kierownik Katedry Specjalizacji – doc. Henryk Lula

 

1983 – 1987

Dziekan – doc. Stanisław Radwański
Prodziekan – prof. Adam Smolana
Kierownik Katedry Rzeźby i Rysunku – doc. Edward Sitek
Kierownik Katedry Specjalizacji – doc. Henryk Lula

 

1987 – 1990

Dziekan – doc. Stanisław Radwański
Prodziekan – doc. Albert Zalewski
Kierownik Katedry Rzeźby i Rysunku – prof. Franciszek Duszeńko
Kierownik Katedry Specjalizacji – doc. Henryk Lula

 

1990 – 1993

Dziekan – doc. Albert Zalewski
Prodziekan – doc. Sławoj Ostrowski
Kierownik Katedry Rzeźby i Rysunku – prof. Franciszek Duszeńko
Kierownik Katedry Specjalizacji – prof. Henryk Lula

 

1993 – 1996

Dziekan – doc. Sławoj Ostrowski
Prodziekan – ad I st. Zdzisław Pidek
Kierownik Katedry Rzeźby i Rysunku – prof. Franciszek Duszeńko
Kierownik Katedry Specjalizacji – prof. Henryk Lula

 

1996 – 1999

Dziekan – prof. Edward Sitek
Prodziekan – prof. nadzwyczajny Teresa Klaman
Kierownik Katedry Rzeźby i Rysunku – prof. Stanisław Radwański
Kierownik Katedry Specjalizacji – prof. Henryk Lula

 

Od 1 września 1996 roku jesteśmy Akademią Sztuk Pięknych

 

W 1996 roku Wydział Rzeźby przenosi się do nowej siedziby – do Małej Zbrojowni przy Placu Wałowym 15

 

1999 – 2002

Dziekan – prof. nadzwyczajny Ludmiła Ostrogórska
Prodziekan – ad I st. Jan Szczypka
Kierownik Katedry Rzeźby i Rysunku – prof. Stanisław Radwański
Kierownik Katedry Specjalizacji – prof. Henryk Lula
- od 2001 ad II st. Stanisław Gierada

 

2002 – 2005

Dziekan – prof. Ludmiła Ostrogórska
Prodziekan – ad I st. Mariusz Białecki

W 2002 roku zmianie ulega struktura Wydziału
Kierownik Katedry Rzeźby – prof. Stanisław Radwański
Kierownik Katedry Rysunku – prof. Mariusz Kulpa
Kierownik Katedry Specjalizacji – prof. Teresa Klaman

 

2005 – 2008

Dziekan – prof. Sławoj Ostrowski
Prodziekan -  ad. Mariusz Białecki
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Stanisław Radwański
Katedra Rysunku – kierownik prof. Mariusz Kulpa
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Teresa Klaman
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

 

2008 – 2009

Dziekan – prof. Sławoj Ostrowski
Prodziekan – dr hab. Jan Szczypka
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Stanisław Radwański
Katedra Rysunku – kierownik prof. Mariusz Kulpa
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Teresa Klaman
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

 

2009/2010

Dziekan – prof. Sławoj Ostrowski
Prodziekan – dr hab. Jan Szczypka
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Stanisław Radwański
Katedra Rysunku – kierownik prof. Mariusz Kulpa
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Teresa Klaman
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

 

2010/2011

Dziekan – prof. Sławoj Ostrowski
Prodziekan – dr hab. Jan Szczypka
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Stanisław Radwański
Katedra Rysunku – kierownik prof. Mariusz Kulpa
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Teresa Klaman
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

 

2011/2012

Dziekan – prof. Sławoj Ostrowski
Prodziekan – dr hab. Jan Szczypka
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Stanisław Radwański
Katedra Rysunku – kierownik prof. Mariusz Kulpa
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Teresa Klaman
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

 

Kierunek Intermedia utworzony decyzją Senatu z dnia 22. 06. 2011 rok

 

2012/2013

Dziekan – prof. Katarzyna Józefowicz
Prodziekan – dr hab. Robert Kaja
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof. Mariusz Kulpa
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Teresa Klaman
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

1.10.2013 roku Wydział Rzeźby zmienił nazwę na Wydział Rzeźby i Intermediów

 

2013/2014

Dziekan – prof. Katarzyna Józefowicz
Prodziekan – dr hab. Robert Kaja
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof. Mariusz Kulpa
Katedra Specjalizacji –  kierownik dr hab. Jan Szczypka
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

 

 2014/2015 

Dziekan – prof. Katarzyna Józefowicz
Prodziekan – dr hab. Robert Kaja
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof. Mariusz Kulpa
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Jan Szczypka
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

 

2015/2016

Dziekan – prof. Katarzyna Józefowicz
Prodziekan – dr hab. Robert Kaja
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof. Mariusz Kulpa
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Jan Szczypka
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

 

2016/2017

Dziekan – prof. Katarzyna Józefowicz
Prodziekan  –  prof.ASP dr hab. Tomasz Sobisz
Prodziekan  –   dr Jarosław Czarnecki
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof. Janina Rudnicka
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Robert Kaja
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman

 

2017/2018

Dziekan – prof. Katarzyna Józefowicz
Prodziekan  –  prof.ASP dr hab. Tomasz Sobisz
Prodziekan  –   dr Jarosław Czarnecki
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof. Janina Rudnicka
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Robert Kaja
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman
Katedra Fotografii – kierownik  prof. dr hab. Wojciech Zamiara

Utworzenie Katedry Fotografii

 

 2018/2019

Dziekan – prof. Katarzyna Józefowicz
Prodziekan  –  prof.ASP dr hab. Tomasz Sobisz
Prodziekan  –   dr Jarosław Czarnecki
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof. Janina Rudnicka
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Robert Kaja
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman
Katedra Fotografii – kierownik  prof. dr hab. Wojciech Zamiara

 

2019/2020 

Dziekan – prof. Katarzyna Józefowicz
Prodziekan  ds. kierunku Rzeźba –  prof.ASP dr hab. Tomasz Sobisz
Prodziekan  ds. kierunku Intermedia  -  dr Martyna Jastrzębska
Katedra Rzeźby – kierownik prof. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof.  Janina Rudnicka
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. Robert Kaja
Katedra Intermediów – kierownik prof. Grzegorz Klaman
Katedra Fotografii – kierownik  prof. dr hab. Wojciech Zamiara

 

 2020/2021

Dziekan – prof. dr hab. Robert Kaja
Prodziekan ds. kierunku Rzeźba – prof.ASP dr hab. Adriana Majdzińska
Prodziekan ds. kierunku Intermedia – dr Anna Leśniak
Katedra Rzeźby – kierownik prof. dr hab. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof. dr hab. Janina Rudnicka
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska
Katedra Intermediów – kierownik prof. dr hab. Grzegorz Klaman
Katedra Fotografii – kierownik  prof. dr hab. Wojciech Zamiara

 

2021/2022

Dziekan – prof. dr hab. Robert Kaja
Prodziekan ds. kierunku Rzeźba – prof.ASP dr hab. Adriana Majdzińska
Prodziekan ds. kierunku Intermedia – dr Anna Leśniak
Katedra Rzeźby – kierownik prof. dr hab. Mariusz Białecki
Katedra Rysunku – kierownik prof. dr hab. Janina Rudnicka
Katedra Specjalizacji –  kierownik prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska
Katedra Intermediów – kierownik prof. dr hab. Grzegorz Klaman
Katedra Fotografii – kierownik  prof. dr hab. Wojciech Zamiara