Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Plenery

Plenery i warsztaty na Wydziale Rzeźby i Intermediów odbywają się zwykle w okresie letnim. Ten rodzaj zajęć dydaktycznych jest bardzo ważny w procesie kształcenia przyszłego samodzielnego artysty. Wieloletnia tradycja plenerów oparta jest na wzorcach wypracowanych przez pokolenia dydaktyków ASP w Gdańsku podobnie jak w innych ośrodkach o takim profilu akademickim w Polsce. Sposób pracy, najczęściej międzypokoleniowa formuła, dają możliwość bezpośredniego kontaktu, wsparcia ze strony bardziej doświadczonych uczestników, wspólnego analizowania tematów badawczych i poszukiwania rozwiązań problemów artystycznych i technicznych. Atmosfera tych spotkań, nawiązywanie więzi, rozmowy, dyskusje i wymiana poglądów kształtują artystyczną tożsamość młodych ludzi. Opowiadane historie, wspomnienia o dziełach i życiu dawnych profesorów konsolidują środowisko i budują w świadomości studentów etos zawodu artysty rzeźbiarza.
Plenery organizowane są przez pracowników kierunku we współpracy z zewnętrznymi podmiotami takimi jak: urzędy miast, urzędy wojewódzkie, ośrodki kultury oraz prywatni przedsiębiorcy. Koncepcja takich wyjazdów wynika w dużym stopniu z działalności artystyczno-badawczej pracowników.
Rokrocznie na kierunku Rzeźba organizowanych jest około 8 plenerów. Studenci podczas wyjazdów mają zapewnione odpowiednie miejsce do pracy, materiały oraz potrzebne narzędzia. W zależności od tematu pleneru uczestnicy mają możliwość pracy w różnych materiałach i technikach, zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych (kamień, drewno, metal, żywice, odlewy w metalu, spawanie, alternatywne wypały ceramiki, projekty 3D). Sympozja i plenery zwyczajowo kończą się podsumowaniem w formie otwartej wystawy i prezentacji dokonań uczestników, na które są zapraszani przedstawiciele wspierających instytucji.