Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Studia Magisterskie

Grupa przedmiotów kierunkowych

Kształcenie na poziomie podstawowym

Kształcenie w stopniu pogłębionym

Grupa przedmiotów technologicznych

Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

 • Anatomia – prof. dr hab. Maciej Śmietański
 • Historia Sztuki i Kultury – prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska
 • Historia Rzeźby – prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek
 • Elementy geometrii wykreślnej – dr Bogumił Oświęcimski
 • Art History on in Dialogue – dr Roman Nieczyporowski
 • Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki – prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
 • Sztuka nowych mediów – prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej – dr Roman Nieczyporowski
 • Teoria i filozofia sztuki – prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
 • Prawo autorskie z elementami przedsiębiorczości – mgr Małgorzata Matyka
 • Lektorat B2 i B2+ – Oxford Language Centre Szkoła języków obcych
 • Wychowanie Fizyczne – Centrum Wychowania Fizycznego

Grupa przedmiotów fakultatywnych

 • Sztuka włókna – prof. dr hab. Aleksander Widyński
 • Malarstwo ścienne i witraż – prof. dr hab. Jacek Zdybel
 • Design eksperymentalny – prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski
 • Podstawy fotografii cyfrowej – mgr Jarosław Bartołowicz
 • Grafika artystyczna- Serigrafia – prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik
 • Grafika artystyczna – Litografia – dr Łukasz Butowski
 • Architektura spektaklu i scenografii – dr Katarzyna Zawistowska
 • Podstawy animacji – dr Robert Turło
 • Historia Fotografii – prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
 • Analiza sztuki współczesnej – prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek
 • Nowe tendencje w sztuce współczesnejdr Katarzyna Lewandowska