Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Studia Magisterskie

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty teoretyczne

  • Historia sztuk medialnych – dr Katarzyna Lewandowska
  • Teoria mediów – prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
  • Nowe tendencje w sztuce współczesnejdr Katarzyna Lewandowska
  • Analiza sztuki współczesnej  – prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek
  • Teoria i filozofia sztuki – prof ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
  • Prawo autorskie z elementami przedsiębiorczości – prof. Małgorzata Matyka
  • Interwencja artystyczna – dr Jacek Kołtan
  • Seminarium części teoretycznej pracy magisterskiej – prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek, prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska, dr Katarzyna Lewandowska, prof ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
  • Lektorat językowy