Rekrutacja 2024

Studia Magisterskie

Przedmioty z grupy kierunkowej

Przedmioty z grupy ogólnouczelnianej:

 • Rzeźba – prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz
 • Pracownia Propagandy Społecznej – prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski
 • Projektowanie i Organizacja Przestrzeni – prof. dr hab. Robert Kaja
 • Pracownia Fotografii Projektowej – dr Agnieszka Babińska
 • Zagadnienia Technologii Cyfrowych – prof. ASP dr hab. Jarosław Czarnecki
 • Realizacja Obrazu Filmowego – dr Vahram Mkhitaryan, mgr Bartosz Żukowski
 • Animacja i Działania Wizualizacyjne – dr Robert Turło

Przedmioty z grupy kształcenia ogólnego

 • Sztuka Intermedialna w Kontekście Społecznym – dr Katarzyna Lewandowska
 • Sztuka Nowych Mediów – prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
 • Dyskursy Sztuki Współczesnej – dr Katarzyna Lewandowska
 • Sztuka Instalacji i Performance – prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek
 • Artystki i Artyści Wobec Instytucji Kultury i Rynku Sztuki – mgr Mariola Balińska
 • Teoria i Filozofia Sztuki – prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
 • English in Artistic Practice – dr Roman Nieczyporowski
 • Prawo Autorskie z Elementami Przedsiębiorczości –  mgr Małgorzata Matyka
 • Organizacja Wystaw i Wydarzeń Artystycznych – mgr Piotr Stasiowski
 • Historia Fotografii – prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
 • Plener Intermedialny
 • Seminarium Części Teoretycznej Pracy Dyplomowej (magisterskie)
 • Lektorat B2+