Rekrutacja 2024

Studia Magisterskie

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty teoretyczne

  • Historia Sztuk Medialnych – dr Katarzyna Lewandowska
  • Teoria Mediów – prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
  • Nowe Tendencje w Sztuce Współczesnejdr Katarzyna Lewandowska
  • Analiza Sztuki Współczesnej  – prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek
  • Teoria i Filozofia Sztuki – prof ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
  • Prawo Autorskie z Elementami Przedsiębiorczości – prof. Małgorzata Matyka
  • Interwencja Artystyczna – dr Jacek Kołtan
  • Seminarium Części Teoretycznej Pracy Magisterskiej – prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek, prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska, dr Katarzyna Lewandowska, prof ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
  • Lektorat B2+