Rekrutacja 2023

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2023 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Neohybrydyzm – neohybridization

teoria:

Sidey Myoo

Temat: Sztuka cyfrowo-analogowa

Tematem wystąpienia jest pokazanie na przykładach sztuki współzależności pomiędzy analogowym i cyfrowym medium oraz ich wzajemnego oddziaływania. Chodzi o związek pomiędzy numerycznymi procesami, które w świecie fizycznym narzucone są na analogowe zjawiska, np. związane z temperaturą, światłem lub materią. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną przykłady prac artystycznych, m. in. takie jak Solar Sinter Project Markusa Kaysera, Robotika, The Nannybot Joaquina Fargasa, czy The Jller Benjamina Mausa, Prokopa Bartoníčeka. Prezentacja może skłaniać do podjęcia kolejnych intuicji dotyczących np. natury świadomości, fizycznej rzeczywistości, lub czasu, poprzez postawienie pytań odnośnie ich binarnej lub falowej natury.


Sidey Myoo – od 2007 pseudonim naukowy prof. dr hab. Michała Ostrowickiego, filozofa i teoretyka sztuki. Sidey Myoo pracuje w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki nowych mediów. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. W 2006 posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości wirtualnej, potraktowanej jako sfera bytu. Jest autorem książek: Dzieło sztuki jako system, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Ontoelektronika oraz prac redagowanych, a także szeregu artykułów. Jest współredaktorem multimedialnego czasopisma Mdialica. Studia Multimedialne z Humanistyki oraz czasopisma Kultura i Historia. W 2007 roku powołał Academia Electronica – wirtualną, niezinstytucjonalizowaną część Uniwersytetu Jagiellońskiego działającą w elektronicznym świecie Second Life Oraz w Altspacevr, gdzie prowadzone są oficjalne kursy akademickie.

sztuka:

dr Filipa Ignatowicza – AVATAROWE DOŚWIADCZANIE SZTUKI
wykład oraz premiera nowego dzieła z cyklu artUNBOXING
PATIO ASP – poniedziałek 28.11.2022 o godzinie 15:00
w ramach międzynarodowej konferencji i projektu artystyczno-badawczego:
SZTUKA NUMERYCZNA – POMIĘDZY WOLNOŚCIĄ A KONTROLĄ

wiecej informacji – przejdź do strony

 

Zbigniew Romańczuk / Radek Nagay

SZTUKA W EPOCE POSTCYFROWEJ

Podstawowym tematem prac jest wzajemne przenikanie się środowisk fizycznych i cyfrowych, które zmieniają nasze rozumienie ucieleśnienia, natury i otoczenia społecznego. Nasza praktyka artystyczna wynika z przekonania o realności bytowej tych dwóch warstw rzeczywistości, które przejawiają się w sposób hybrydowy i intermedialny. Zastanawiając się nad charakterem cyfrowej rzeczywistości ukazujemy ludzkie ślady w matematycznej logice cyfrowej ikonosfery. Operując na materii fizycznej i cyfrowej poszukujemy sposobów tworzenia, odczytania i interpretacji obrazów w zmieniających się kontekstach kulturowych, społecznych i technologicznych.

Prace z cyklu Inteligentne formy łączcie się oparte są na badaniu relacji technik analogowych i cyfrowych, fotografii, fotobashingu, sztuki generatywnej 2D i 3D, technik symulacji komputerowej i modelowania komputerowego. Prace przedstawiają rodzaj „przestrzeni ekranu” odwołującej się do dychotomii pomiędzy tradycyjną przestrzenią malarską, a wirtualną przestrzenią komputera. Zdjęcia analogowe zostały zeskanowane, a następnie poddane obróbce cyfrowej, wydrukowane na folii i ponownie sfotografowane w zmienionej konfiguracji. Tak powstałe pliki cyfrowe zostały nałożone jako tekstury na cyfrowo wygenerowaną powierzchnię. Wydrukowane na płótnie tworzone warstwowo prace o złożonych strukturach wizualnych, zachowują równowagę między procesem a determinizmem, strategią a eksperymentem.

Radek Nagay

Absolwent Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, asystent na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie, doktorant Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Kierownik Laboratorium Virtual Design w Centrum Przemysłów Kreatywnych w Szczecinie. Projektant z przeszło 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji wizualnej. Pasjonat matematyki i fizyki teoretycznej. W swoim dorobku ma kilkaset komercyjnych projektów graficznych i multimedialnych oraz kilkanaście instalacji interaktywnych na styku sztuki i nowych technologii. 

Zbigniew Romańczuk

Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuki w Szczecinie. W latach 2010 – 2016 Prorektor ds. Artystycznych i Nauki Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2018 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 1993 – 1994 przebywał na stypendium w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze.
W latach 2010 – 2017 realizował projekt artystyczno-naukowy Grid, system podejmujący problematykę obrazu w epoce rozwoju technik reprodukcji, przetwarzania i kreowania obrazów prowadzących do ich hybrydyzacji. Powstałe prace były oparte na zapisie cyfrowym, określającym pikselową strukturę obrazu, konfiguracji geometrycznych elementów o silnych efektach optycznych i gęstych strukturach modularnych, podporządkowanych dyscyplinie rytmu. Kolejne wystawy z tego cyklu ukazywały technologiczne i kulturowe uwarunkowania koncepcji artystycznych, odnosiły się do możliwych scenariuszy rozwoju kultury wizualnej oraz do problemu autonomii obrazu i autoreferencyjności jego przekazu.

Prace z tego cyklu prezentowane były m. in. na wystawach:
– Obrazy edytowane, Muzeum Narodowe, Szczecin, 2013

 – Geometria koloru, Galeria BWA Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2013

http://www.mosart.pl/galeriabwa-archiwum-2013/detail,nID,4554

 – Pictorial space, Galeria Kierat ZPAP, Szczecin, 2013

http://www.zpap.szczecin.pl/wystawy/zbigniew_romanczuk_pictorial_space.htm

– Spatial screens, Galeria Schloss Bröllin, International art research location (DE), 2013

– Wizualne reprezentacje, Muzeum Lubuskie, Gorzów Wielkopolski, 2014

– Hidden energies, Galeria Kierat ZPAP, Szczecin, 2014

– Osobliwość obrazu I, Galeria ZPAP, Gdańsk, 2014

– Grid System I, Galeria Scena, Bałtycka Galeria Sztuki, Koszalin, 2015

– Grid System II, Bałtycka Galeria Sztuki, Słupsk 2015

https://bgsw.pl/portfolio/zbigniew-romanczuk-grid-system/

– Singularity of picture, MS Gallery, Wakayama (JP), 2015

– Moving pictures, Galeria Profil CKZ, Poznań, 2016

http://www.artluk.com/eart.php?id=68

 https://www.poznan.pl/mim/cik/events/2016-02-24/wystawa-moving-pictures-zbigniew-romanczuk-obiekty-audiowizualne,84746.html

https://ckzamek.pl/wydarzenia/914-moving-pictures-zbigniew-romanczuk/

– Geometria ekranu – geometria obrazu, Centrum Sztuki Galeria El, Elbląg 2016

– 5 Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Galeria Centrum Designu, Gdynia 2016

– XXV Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2016

– Digital code image, Galeria Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Gdańsk, 2016

 – Second Sight, Galeria XS, Instytut Sztuk Pięknych, Kielce, 2017

– Obrazy cyfrowe, Galeria Rondo Sztuki, Katowice, 2017

http://www.rondosztuki.pl/wydarzenie.php?id=706

- Konkret/Dyskurs/Algorytm, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn, 2018

- Konkret/Dyskurs/Kod, Galeria EL, Elbląg, 2018

- Concrete/Discourse/Complexity, Galeria XS, Kielce, 2018

- Mediations Biennale, Muzeum Raczyńskich, Poznań, 2018

- International Art. Exhibition, Sakai City, (JP), 2018

- Digital born, Galeria Koridor, Ostrawa, (RCZ), 2018

- A – 21, Nika Gallery, Osaka, (JP), 2019

- Art. Pozy +, Galeria Duża Scena, Poznań, 2019

- 6. Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia 2019

- Masks, Galeria BWA Ostrowiec Świętokrzyski, 2020

http://bwa.ostrowiec.pl/covimetry/

- Hiperlink, Muzeum Narodowe, Szczecin, 2020

https://muzeum.szczecin.pl/wystawy/czasowe/1144-hiperlink-wystawa-indywidualna-zbigniewa-romanczuka.html

https://muzeum.szczecin.pl/wystawy/czasowe/1144-hiperlink-wystawa-indywidualna-zbigniewa-romanczuka.html

- Hiperlink – nowy obraz świata i człowieka, Muzeum Narodowe, Szczecin, 2020

https://muzeum.szczecin.pl/wystawy/czasowe/1147-wystawa-zbiorowa-w-wirtualnej-galerii-hiperlink-nowy-obraz-swiata-i-czlowieka.html

https://playcanv.as/p/30ckJX6f/

 - Co sobie kto na swój temat wymyśli, Trafostacja Sztuki, Szczecin, 2021

- Międzynarodowa wystawa Covimetry, Ely Center of Contemporary Art., New Haven,

  Connecticut USA, 2021

Prace ukazane w ramach cyklu Grid system stały się przyczynkiem do podjęcia teoretycznej refleksji przez autorów monografii Nowe pola obrazowania – cyfrowe malarstwo na przykładzie „Grid system” Zbigniewa Romańczuka

https://www.academia.edu/40927767/Nowe_pola_obrazowania_Cyfrowe_malarstwo_Na_przyk%C5%82adzie_Grid_system_Zbigniewa_Roma%C5%84czuka_2015

Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie w 2016 r. pod redakcją Ryszarda Ziarkiewicza i redakcją naukową dr Joanny Szczepanik, recenzję wydawniczą napisał prof. Piotr Zawojski.

 

Publikacje naukowe i udział w opracowaniach zbiorowych:
1. Ekran jako symptom współczesnej kultury wizualnej, [w]: Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym, red. J. Pręgowski, F. Pręgowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ISBN 978-83-231-3452-7
2. Nowe pola obrazowania – cyfrowe malarstwo na przykładzie „Grid system” Zbigniewa Romańczuka, red. J. Szczepanik, Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2016, ISBN 978-83-63072-84-1

https://www.academia.edu/40927767/Nowe_pola_obrazowania_Cyfrowe_malarstwo_Na_przyk%C5%82adzie_Grid_system_Zbigniewa_Roma%C5%84czuka_2015
3. Zbigniew Romańczuk, Osobliwość obrazu – technologie cyfrowe i ich implikacje w sposobie generowania nowych zjawisk wizualnych, [w:], Widzialność, wizualność obrazu cyfrowego, red. Aleksandra Łukaszewicz – Alcaraz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, 2016 s.148 –162, ISBN 978-83-946234-2-5

https://www.academia.edu/40928195/Widzialno%C5%9B%C4%87_wizualno%C5%9B%C4%87_obrazu_cyfrowego_Pomi%C4%99dzy_fenomenologi%C4%85_a_kultur%C4%85_wizualn%C4%85_red_A_%C5%81ukaszewicz_Alcaraz_2016
4. Zbigniew Romańczuk, Wpływ wybranych aspektów filozoficznych na twórczość studentów Akademii Sztuki w Szczecinie, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018 s. ISBN 978-83-65466-46-4
5. Zbigniew Romańczuk, Technologie cyfrowe w praktykach artystycznych, [w:], Media, nowe media czy post-media sztuki?, red. Aleksandra Łukaszewicz – Alcaraz, Łukasz Musielak, Kalina Kukiełko – Rogozińska, Joanna Szczepanik, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, 2019 s. 29 – 35.

Staże artystyczno – naukowe:
2014 – Visiting Professor, Department of Fine Art, Muthesius Kunsthochschule, Kilonia, Niemcy, wykład: Screen as a symptom of contemporary visual culture,
2015 – Visiting Professor, Department of Fine Art, University of Lisbon, Lizbona, Portugalia, wykład: Emancipation of a technical picture,
2016 – Visiting Professor, Uniwersity of Ostrava, Faculty of Fine Arts, Czechy, wykład Singularity of picture, – Prowadzenie warsztatów artystycznych Interaction of space and colour ze studentami Katedry Malarstwa prof. Františka Kowolowskiego

2016 – Na zaproszenie prof. Liv Hausken udział w The International Symposium o Media Innovations. University of Oslo. Sympozjum dotyczyło m.in. problemów posthumanizmu i metodologii prowadzenia badań naukowych.
2018 – Visiting Professor, Uniwersity of Ostrava, Faculty of Fine Arts, Czechy, wykład: Digital born

Film Zbigniewa Romańczuka – przejdź na stronę

 

Arkadiusz Marcinkowski

Cykl: "Palindromic numbers "  

Grafiki / Digital art video    

101 100111001 110111011 111010111 1100011100011 1110110110111 1110111110111 101000010000101 101110000011101 111100111001111 10000010101000001 10111000000011101 10111101110111101 10111110101111101 1011111110111111101 100001111111111100001 100011111010111110001 100111111111111111001 101000000010000000101 110000000010000000011 110000011111110000011 111000011111110000111 111101101111101101111 111110000111000011111 111110101111101011111 111111110111011111111 10000100000100000100001 10000111111011111100001 10011111111111111111001 10110111111111111101101 11000000001110000000011 11100000011111000000111 11111100000100000111111 11111111000100011111111 11111111100100111111111 11111111111111111111111 10000000111000000011100000001 10001111000111111100011110001 10001111111111011111111110001 10011111100000000000111111001 10111111111101110111111111101 11110111111101110111111101111 11111101111111011111110111111 11111111000000100000011111111 

Praca zbudowana jest na sekwencjach i algorytmach liczb palindromicznych. Liczba palindromiczna to liczba (np. 16461), która pozostaje taka sama, gdy jej cyfry są odwrócone, czyli można ją tak samo czytać od lewej do prawej jak od prawej do lewej. Innymi słowy, ma symetrię odbicia na osi pionowej. W przypadku palindromu pisownia pozostaje niezmieniona, gdy jego litery są odwrócone. Pierwsze 30 liczb palindromicznych (w systemie dziesiętnym) to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, …  

Palindromiczne liczby pierwsze to 2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, 151, ...   

W dowolnej bazie istnieje nieskończenie wiele liczb palindromicznych, ponieważ w dowolnej bazie nieskończony ciąg liczb zapisany (w tej bazie) jako 101, 1001, 10001, 100001 itd. składa się wyłącznie z liczb palindromicznych. W tej pracy zostały wykorzystane palindromiczne liczby pierwsze zbudowane z zer i jedynek. 

 

Bio

Arkadiusz Marcinkowski urodził się w 1970 roku w Polsce. W 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. W 1991 rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 1995-1996 studiował w Holandii. W 1996 roku uzyskał tytuł magistra sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zorganizował kilkanaście wystaw z zakresu grafiki i malarstwa sztalugowego oraz brał udział w wielu wystawach zagranicznych. Między innymi w Japonii, gdzie kilkakrotnie podróżował i gdzie miał szereg wystaw w prestiżowych galeriach w Osace, Tokio, Kobe, Kioto, Yamanakadani, Kumamoto, Wakayama, Nakanojo, Takaruzaka, Sakai i Tamana. Jest członkiem japońskiej organizacji artystycznej A-21 działającej w Osace. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2013 został mianowany profesorem nadzwyczajnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz WSUS w Poznaniu, gdzie pełni funkcję prorektora. Obecnie jest dziekanem grafiki na Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2020 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora zwyczajnego. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Holandii, Niemczech, Japonii, Turcji, Belgii, Grecji, Włoszech, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Węgrzech, Gruzji, Tajwanie, Izraelu, Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Norwegia, Iranie, Chinach, Czechach, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz w wielu miejscach w Polsce. Zajmuje się grafiką cyfrową, grafiką cyfrową z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, sztuką wideo, projektowaniem graficznym, malarstwem i działaniami przestrzennymi.   

 

Lionel Broye

ESAD Orléans (esadorleans.fr)


Gaël Goutard

ESAD Orléans (esadorleans.fr)


Caroline Zand

ESAD Orléans (esadorleans.fr)

 

Małgorzata Sarna Sarnecka

“Komu bije dzwon?” Praca jest krytycznym komentarzem obecnych czasów. Wykorzystując symbol i kształt jakim jest dzwon, oraz to, że jest również nośnikiem informacji przekazuję swój komentarz współczesności. W mojej pracy dzwon posiada klasyczny kształt jaki odbiorca zna i kojarzy z tym instrumentem. Dzwon jest zawieszony na stelażu przypominającym realne konstrukcje służące do ich mocowania. Wykonany jest z silikonu. Widać jego współczesne serce. Na serce składa się akumulator, głośnik, subwoofer, sterownik z programem oraz czujniki ruchu. Dzwon jest nieruchomy. Generuje dźwięk za pomocą czujników ruchu. Ścieżki są generowane w czasie rzeczywistym, dźwięki są zniekształcone. Tym sposobem mówię o tym, że każdy człowiek pozostawia po sobie ślad, szum cyfrowy. Jest to również komentarz współczesności, gdzie społeczeństwo jest zalewane potopem informacji. Żyjemy w dobie antropo-ino-noisu. Obecność w świecie determinuje naszą obecność w świecie cyfrowym. Ponadto, nie rzadko wszczyna się za pomocą mediów „fałszywe alarmy” sterując uwagą opinii publicznej. Nawiązując do tej kwestii powstała nazwa dzwonu Fałszywy Fakt, Factum Falsum

Absolwentka kierunku Rzeźba Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w Pracowni prof. Mariusza Białeckiecgo. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Projektowanie Przestrzeni i Form Rzeźbiarskich. Dyplom w pracowni Jerzego Kierskiego. Absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Dyplom obroniła w Pracowni Analogowych Technik Fotograficznych prowadzonej przez dr Andrzeja Drozda.

Laureatka konkursu Myśli Technologicznej Politechniki Rzeszowskiej. Zwyciężczyni Konkursu na projekt i wykonanie Fontanny na osiedli Garnizon w Gdański. Uczestniczy w plenerach rzeźbiarskich malarskich i intermedialnych. W twórczości wykorzystuje rozmaite możliwości technologiczne. 

ESAD Orléans (esadorleans.fr)

Galeria