Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Fotografii

Prowadzący:

mgr Lucyna Kolendo


Głównym celem zajęć jest osiągnięcie podstawowej sprawności warsztatowej w zakresie fotografii analogowej oraz studyjnej. 

Punktem wyjścia większości zadań w trakcie całego roku pracy jest uważna obserwacja światła oraz dokonujące się modyfikacje obrazu pod jego wpływem. Studenci pracują z klarownie wyznaczonym tematem lub obiektem, ze wskazaną inspiracją w krajobrazie czy otoczeniu.

Warsztatowy charakter kursu podstawowego w swoim założeniu stanowi solidny fundament dla wyzwań, które pojawią się w dalszym toku studiów. Charakteryzuje go jednocześnie otwarta przestrzeń dla indywidualnej kreacji.

Wykonywane ćwiczenia w ciemni uczą samodzielnej pracy z odczynnikami chemicznymi. Studenci poznają technikę wywoływania negatywów oraz odbitek. Pracują z aparatami cyfrowymi oraz analogowymi małoobrazkowymi i średnioformatowymi.

Program Podstaw Fotografii ma za zadanie ułatwienie późniejszej pracy, aby wątpliwości techniczne zostały rozwiązane na pierwszym etapie nauki, co pozwala na nieskrępowaną kreację artystyczną w przyszłej pracy twórczej.

 

Galeria