Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

I Pracownia Intermediów

Prowadząca:
prof. ASP dr hab. Bogna Burska

Rok akdemicki 2020/21, zem. zimowy

II rok Intermediów

Zadanie 1 / SLAJDSZOŁ

Zadanie polegało na wykonaniu slajdszołu na podstawie znalezionych przez siebie materiałów. Materiały nie mogły być wykonane specjalnie na potrzeby tej pracy, musiały być znalezione. Forma prezentacji mogła być w postaci video, pojedynczych plików jpg lub formy przestrzennej. Obowiązkowa lektura wspierająca: Materiał znaleziony w sztuce współczesnej, wyd. ASP w Gdańsku.

 

Zadanie 2 / READY MADES

Zadanie polegało na połączeniu znalezionych materiałów i wykonaniu obiektu ready made

Stworzenie pracy z gotowych przedmiotów lub ich fragmentów i połączenia ich w sposób nieoczywisty, zaskakujący podważający ich codzienne status quo miało im nadać nową alternatywną lub surrealistyczną formę oraz zmienić ich znaczenie z użytkowej na artystyczną. Zadanie miało na celu nadanie drugiego innego życia wybranym rzeczom poprzez zmianę ich kontekstu, znaczenia i funkcji. Obowiązkowa lektura wspierająca: Materiał znaleziony w sztuce współczesnej, wyd. ASP w Gdańsku.

 

Zadanie 3 / CIARKI I CIERNIE lub TEMAT WŁASNY

Zadanie trzecie było tematem wyboru. Proponowany temat Ciarki i ciernie zakładał wykonanie w dowolnej formie pracy, która kojarzy się z niniejszą frazą. Temat skłaniał do szerokiego spojrzenia i własnej interpretacji. W ramach trzeciego zadania studenci mogli też zaproponować własny temat, który wydaje im się interesujący i nad którym chcieliby pracować. 

Lista prac:

Gabriela Sołtysiak temat własny kolaż – pobierz (12,5 MB) pdf

III rok Intermediów

Zadanie 4 / FOUND FOOTAGE

Zadanie polegało na stworzeniu pracy z wybranym motywem found footage i zmontowanie go w formie video (max. 2 minut). W znalezionych materiałach wideo, pochodzących z minimum 4 różnych źródeł trzeba było znaleźć jeden motyw i stworzyć z jego udziałem nową opowieść.. Obowiązkowa lektura wspierająca: Materiał znaleziony w sztuce współczesnej, wyd. ASP w Gdańsku.

Lista prac:

 

Zadanie 5 / PORAŻKA

Odpowiedź na to zadanie mogła przybrać dowolną formę. Obowiązkowa lektura wspierająca: Jack Halberstam,, Przedziwna sztuka porażki, wyd. Krytyka Polityczna

 

Zadanie 6 / TEMAT WŁASNY

W ramach trzeciego zadania studenci mieli zaproponować własny temat, który wydaje im się interesujący i nad którym chcieliby pracować rozwijając go w swojej pracy dyplomowej w semestrze letnim. 

Galeria