Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

II Pracownia Intermediów

Prowadząca:
dr Anna Leśniak

Asystent:
mgr Piotr Mosur

 

Tematy i zadania 2020/21

Punktem wyjścia do zadań realizowanych w II Pracowni Intermediów były trzy zagadnienia:

Zwyczaj
Migracje
Hybryda

Studentki i studenci sięgali w swoich pracach do dwóch – wybranych z wyżej wymienionych zagadnień lub eksplorowali związki między nimi.

Ważnym elementem procesu edukacji był research prowadzony przed przystąpieniem do tematu oraz w trakcie jego realizacji, a także prezentacje prac artystów i artystek działających w obszarach posthumanizmu, sztuki podejmującej problematykę społeczną oraz twórców i twórczyń pracujących z archiwami i dokumentacją, a także dyskusja w grupie.

Warunkiem zaliczenia były dwie intermedialne realizacje odnoszące się do podanych tematów oraz prezentacja wybranych zagadnień z zadanych lektur.

W zajęciach uczestniczyło 15 osób, w tym 3 studentki w ramach fakultetu i 3 studentki z programu Erasmus z Hiszpanii, Włoch i Szwajcarii.

 

 

Hanna Wächter, the house – pobierz (14,5 MB) pdf

Kacper Krajewski, Autonomizacja krzyża II – pobierz (25,3 MB) gif

 

 

Katarzyna Pieciukonis, Dorosłość – pobierz (538 KB) pdf

Noa Costas Martín, About Bodies About Everything Intermedia – pobierz (32,5 MB) pdf

 

INTERMEDIA STUDIO II

led by: Anka Leśniak, Ph.D Piotr Tadeusz Mosur, M.A.

Topics and tasks

The starting point for the tasks carried out in the Intermedia Studio II were three issues:

Custom
Migration
Hybrid

 

Wyróżniający się studenci i studentki

Hanna Wächter ze Szwajcarii i Noa Costas z Hiszpanii wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem w realizację zadań. Hanna Wächter zrealizowała m.in. 2 kanałowe video found footage dotyczące problemu migrantów i uchodźców, w którym zamienia obraz ze ścieżki dźwiękowej – w obrazie ukazującym uroki Szwajcarii słyszymy opowieści imigrantów o trudnościach związanych z podróżą i przyjęciem w obcym kraju, rozkazujące głosy oficerów służb granicznych, natomiast pod dramatycznymi obrazami ukazującymi uchodźców słyszymy głos zachwalający uroki i otwartość Szwajcarii. Na wystawie zostało zaprezentowane jedno video wchodzące w skład pracy.

Noa Costas wykonała m.in. książkę artystyczną, w której odnosi się performatywności płci. Katarzynę Pięciukonis w video pt. Pasożyt zawarła nie tylko materiał found footage ale również swoje pierwsze eksperymenty z bio-artem — hodowlą agresywnego grzyba Fusarium. Mateusz Cetner w video-performance pt. Szachiści, gdzie pełni rolę szachownicy odnosi się do relacji władzy i hierarchii w społeczeństwach. Marta Kubiś dotyka problemu społecznego postrzegania utraty włosów przez kobiety, z którym mierzą się pacjentki chorujące na nowotwór. Kinga Pałczyńska opowiada o migracjach poprzez historię własnej rodziny. Pyta też o współczesny sens dawnych zwyczajów, które kiedyś pełniły rolę integracyjną i twórczą w społecznościach. Studentka wykonała wieniec dożynkowy, do którego punktem wyjścia była krytyka komercjalizacji i utowarowienia dawnych zwyczajów. Warta odnotowania jest również praca audio Kajetana Krawczyka odnoszącą się do problemów ludzi cierpiących nahipomanię.

 

Galeria