Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katedra Rzeźby

Kierownik Katedry Rzeźby:

prof. Mariusz Białecki