Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wyjazdy na praktykę

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Zapraszamy studentów do udziału w rekrutacji do programu Erasmus+. Dokumenty można składać w pokoju 210 lub mailowo na adres erasmus@asp.gda.pl do 19 lutego do godz. 14:00. Szczegółowe wymagania określone są w zasadach rekrutacji na praktyki na rok 2020/2021.

Krok pierwszy
Zapoznaj się z zasadami rekrutacji oraz listą dostępnych uczelni partnerskich.

Krok drugi
Pobierz i uzupełnij wniosek o wyjazd .

Krok trzeci
W terminie od 5.02.2020 do 19.02.2020r. złóż uzupełniony wniosek oraz ewentualne zaświadczenia w Biurze Współpracy i Umiędzynarodowienia (pokój 210) lub mailowo na adres erasmus@asp.gda.pl.
Wnioski można składać w godzinach przyjęć studentów:

Poniedziałek 10:00 – 14:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Czwartek 10:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 14:00

Krok czwarty
Przyjdź w pierwszym tygodniu marca na egzamin ustny z języka angielskiego dla kandydatów (szczegółowe terminy zostaną podane tym osobom, które złożą wniosek).


Załączniki: