Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Grafika, I stopnia

Rok akademicki 2022/2023

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 13/2021 z dnia 26 maja 2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

Uchwały Senatu z dnia 30.03.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.05.2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

O kierunku

ATUTY KIERUNKU – DLA KOGO JEST TEN KIERUNEK?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu grafiki artystycznej (warsztatowej), jak również grafiki projektowej. Oferta Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku łączy te dwie drogi jako całość, umożliwiając spełnianie się w zawodzie grafika na polu komercyjnym oraz na samodzielnej drodze twórcy-artysty. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi. Świadome, samodzielne myślenie
i działanie, które jest oparte o wiedzę teoretyczną z zakresu kultury i sztuki oraz znajomość tradycyjnych i nowoczesnych technik pracy jest celem nadrzędnym kształcenia młodego grafika.

Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, podstawy technologii multimedialnych, podstawy grafiki interaktywnej, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru pracowni dyplomowych spośród 6 pracowni grafiki artystycznej oraz 7 pracowni grafiki projektowej. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami. Każda pracownia to inny wykładowca, odmienny zakres poruszanych problemów i zagadnień.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć animację, videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.:

 • Grafika Artystyczna: Linoryt, Serigrafia, Litografia, Wklęsłodruk, Animacja, Techniki cyfrowe;
 • Grafika Projektowa: Projektowanie dla Kultury, Projektowanie Plakatu i Form Reklamowych, Propaganda Społeczna, Sygnał Graficzny w Przestrzeni Publicznej, Propedeutyka Projektowania Książki, Fotografia, Ilustracja;
 • Rysunek i Malarstwo, Liternictwo i Typografia, Warsztat Komputerowy i Narzędzia Cyfrowe, Podstawy Technologii Multimedialnych, Podstawy Grafiki Interaktywnej;
 • Historia Sztuki, Historia Grafiki, Analiza Dzieła Sztuki, Prawo Autorskie.

Perspektywy zatrudniania:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; biurach projektowych należących do firm odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika I stopnia – specjalność Animacja

ATUTY SPECJALNOŚCI – DLA KOGO JEST TA SPECJALNOŚĆ?

Animacja, czyli ruchoma grafika, stała się współcześnie jednym z najważniejszych środków artystycznego i komercyjnego wyrazu: film, telewizja, internet, ruchome bilbordy, gry i aplikacje komputerowe oraz wizualizacje stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Specjalność Animacja na Wydziale Grafiki umożliwi dogłębne poznanie podstawowych technik animacji manualnej i cyfrowej. Studia licencjackie w oparciu o sprawdzony tradycyjny warsztat grafiki artystycznej i projektowej przygotują do nowych zadań tych, którzy przy użyciu najnowszych cyfrowych narzędzi pragną tworzyć w oparciu o ruch, czas i rytm.

Zakres nauki obejmuje:

 • podstawy i zasady animacji filmowej doświadczane w praktyce,
 • zrozumienie i interpretacja ruchu i rytmu w formie filmowej,
 • przygotowanie scenograficzne (we współpracy z pracowniami graficznymi) oraz tworzenie projektów i modeli animacyjnych,
 • nauka warsztatu i podstawowych narzędzi animacyjnych (manualnie i cyfrowo),
 • poznanie zasad języka filmowego,
 • budowa opowieści i narracji filmowej,
 • komponowanie kadrów, ujęć i sekwencji filmowych.

Student realizuje blok przedmiotów dedykowanych Specjalności Animacja (Podstawy Animacji, Warsztat Animacji, Język filmowy, Historia Filmu i Filmu Animowanego), a także realizuje obowiązkowy zakres przedmiotów przewidzianych dla studentów Grafiki I stopnia. Program studiów pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru pracowni grafiki artystycznej i projektowej, w których przygotowuje pracę dyplomową. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów I stopnia o specjalności Animacja sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, animację, videoklip). Przede wszystkim jednak  celem kształcenia na Specjalności Animacja jest ukształtowanie podstaw wiedzy, umiejętności i świadomości artystycznej, która pozwoli absolwentami zostać samodzielnym, niezależnym twórcą filmowym, wykorzystującym różnorodne narzędzia i techniki animacji oraz działań wizualizacyjnych.


Perspektywy zatrudniania:

Absolwenci specjalności będą mogli pracować przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych, gier komputerowych, wszelkich produkcjach multimedialnych.

Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.