Rekrutacja 2024

Grafika, jednolite magisterskie

Rok akademicki 2023/2024

Grafika, studia jednolite magisterskie, pięcioletnie

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚCI: Grafika Projektowa, Grafika Artystyczna (warsztatowa) i Animacja

Zapisz się na studia

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu grafiki artystycznej (warsztatowej), jak również grafiki projektowej oraz animacji. Oferta Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku łączy te trzy drogi jako całość, umożliwiając spełnianie się w zawodzie grafika na polu komercyjnym oraz na samodzielnej drodze twórcy-artysty lub animatora. Celem kształcenia na studiach magisterskich jest osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi. Świadome, samodzielne myślenie
i działanie, które jest oparte o wiedzę teoretyczną z zakresu kultury i sztuki oraz znajomość tradycyjnych i nowoczesnych technik pracy jest celem nadrzędnym kształcenia młodego grafika.

Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, podstawy technologii multimedialnych, podstawy grafiki interaktywnej, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru pracowni dyplomowych spośród 6 pracowni grafiki artystycznej oraz 7 pracowni grafiki projektowej. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami. Każda pracownia to inny wykładowca, odmienny zakres poruszanych problemów i zagadnień.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów magisterskich sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć animację, videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

 

Na NOWYM kierunku utworzone zostaną trzy specjalności: Grafika Projektowa, Grafika Artystyczna (warsztatowa) i Animacja, w ramach których będą prowadzone następujące przedmioty:

  • Grafika Artystyczna: Linoryt, Serigrafia, Litografia, Wklęsłodruk, Animacja, Techniki Post – cyfrowe;
  • Grafika Projektowa: Projektowanie dla Kultury, Projektowanie Plakatu i Form Reklamowych, Propaganda Społeczna, Identyfikacja Wizualna – Projektowanie Systemowe, Projektowanie Książki, Fotografia Artystyczna, Fotografia Projektowa;
  • Blok pracowni związanych z szeroko rozumianą animacją, takich jak Realizacja filmu animowanego, Creative Coding, Projektowanie Ścieżki Audio;
  • Rysunek i Malarstwo, Liternictwo i Typografia, Grafika Interaktywna; Podstawy Projektowania Informacji Wizualnej, Podstawy Kompozycji i Struktur Wizualnych; Techniki Grafiki i Druku;
  • Historia Sztuki, Historia Grafiki, Analiza Dzieła Sztuki, Prawo Autorskie z elementami przedsiębiorczości.

 

Perspektywy zatrudniania:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; biurach projektowych należących do firm odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Absolwenci specjalności animacja będą mogli pracować przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych, gier komputerowych, wszelkich produkcjach multimedialnych.