Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Terminarz

Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym terminie: 20.06.2022 – 10.07.2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym terminie: 05.09.2022 – 12.09.2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne dodatkowe na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 12.09.2022 – 19.09.2022 r.

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2022/2023 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zostanie uruchomiona w terminie: 01.06.2022r.


Informujemy, że harmonogramy egzaminów zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl lub tel. kom 533 031 759 do godz. 16.00.