Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Grafika, studia niestacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2021/2022

Studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika projektowa

Zapisz się na studia

 

Tabela opłat na studia niestacjonarne – przejdź na stronę

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 47/2020 z dnia 28 października 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 26/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 maja2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

Uchwała Senatu nr 26/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

 

O kierunku

ATUTY KIERUNKU – DLA KOGO JEST TEN KIERUNEK?

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Grafika prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem zakresu grafiki projektowej.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, realizowany program na studiach niestacjonarnych zawiera nie mniej niż 60% programu realizowanego na studiach dziennych.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu projektowania / kreacji: fotografii, ilustracji, grafiki edytorskiej i typografii, identyfikacji wizualnej, projektowania UX/UI, projektowania opakowań oraz niezbędne kompetencje w prowadzeniu różnego rodzaju eksperymentów w dziedzinie projektowania wizualnego (definiowane w trakcie procesu edukacyjnego jako projektowanie otwarte). Dodatkowo absolwent dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu prawa autorskiego, metody rozwiązywania problemów projektowych opartej na Design Thinking, historii projektowania, teorii mediów. Poszerzenie kompetencji z zakresu sztuk pięknych stanowi wiedza i praktyka z zakresu malarstwa, rysunku i sitodruku.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrując się na aspektach związanych z projektowaniem / kreacją graficzną. Tworzą innowacyjną przestrzeń do pogłębienia wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas I stopnia studiów projektowych lub pracy zawodowej na rynku. Rozbudowują potrzebę pogłębionej konstatacji w zakresie świadomego operowania komunikatem wizualnym.

Grupa przedmiotów kierunkowych:

- Fotografia projektowa/kreacyjna

- Ilustracja kreacyjna/infograficzna

- Grafika edytorska i typografia

- Identyfikacja wizualna, responsywne budowanie tożsamości wizualnej

- Projektowanie UX/UI

- Projektowanie form reklamowych i opakowań

- Projektowanie otwarte

 

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej, nowych mediach; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.