Rekrutacja 2024

Grafika, jednolite magisterskie

Rok akademicki 2024/2025

Grafika, studia jednolite magisterskie, pięcioletnie

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

ZAKRES STUDIÓW: Grafika Projektowa, Grafika Artystyczna (warsztatowa), Animacja

Zapisz się na studia

Rejestracja na egzaminy będzie możliwa od 20.05.2024.

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu grafiki artystycznej (warsztatowej), jak również grafiki projektowej oraz animacji. Oferta Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku łączy te trzy drogi jako całość, umożliwiając spełnianie się w zawodzie grafika na polu komercyjnym oraz na samodzielnej drodze twórcy-artysty lub animatora. Celem kształcenia na studiach magisterskich jest osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi. Świadome, samodzielne myślenie i działanie, które jest oparte o wiedzę teoretyczną z zakresu kultury i sztuki oraz znajomość tradycyjnych i nowoczesnych technik pracy jest celem nadrzędnym kształcenia młodego grafika.

Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, podstawy technologii multimedialnych, podstawy grafiki interaktywnej, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby po drugim roku studiów wybrać preferowaną specjalność i skupić się na wybranych zagadnieniach z zakresu animacji, warsztatu graficznego czy projektowania (dizajnu)– student ma możliwość wyboru pracowni dyplomowych spośród 6 pracowni grafiki artystycznej oraz 7 pracowni grafiki projektowej oraz 4 pracowni związanych z animacją i fotografią. Wybór specjalności nie ogranicza możliwości studenta kształcenia się z zakresu pozostałych, program studiów jest tak skonstruowany, że student zagłębia wybrane elementy sztuki graficznej z pełnego programu oferowanego przez kierunek, tak więc student może przygotować dyplom z zakresu np. fotografii produktowej i klasycznego linorytu, to tylko jedna z bardzo wielu możliwych dróg kształcenia na naszym kierunku. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami. Każda pracownia to inny wykładowca, odmienny zakres poruszanych problemów i zagadnień.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów magisterskich sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć animację, videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

 

Perspektywy zatrudniania:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; biurach projektowych należących do firm odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Absolwenci specjalności animacja będą mogli pracować przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych, gier komputerowych, wszelkich produkcjach multimedialnych.