Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Uchwała Senatu – tryb i warunki rekrutacji

Uchwała nr 4/2021 Senatu z dnia 24 lutego 2021 – przejdź do strony

Uchwała Senatu nr 47/2020 z dnia 28 października 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 26/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 maja2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

Uchwała Senatu nr 26/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

 

UWAGA

Nie ma ograniczeń wiekowych w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie wystarczy zdana matura - świadectwo maturalne z wynikiem pozytywnym. Nie mają znaczenia wybrane przedmioty, poziom i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decydują tylko wyniki uzyskane w czasie egzaminów wstępnych.

Studia II stopnia przeznaczone są dla kandydatów posiadających wyższe wykształcenie (dyplom ukończenia studiów I stopnia, studiów jednolitych magisterskich), bez względu na ukończony kierunek.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kształcenie na wszystkich kierunkach i typach studiów odbywa się tylko w języku polskim (nie dotyczy studentów zagranicznych, studiujących w ramach programu Erasmus +).