Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Grafika, studia niestacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2021/2022

Studia niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika projektowa

Zapisz się na studia

 

Tabela opłat na studia niestacjonarne – przejdź na stronę

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 47/2020 z dnia 28 października 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 26/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 maja2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

Uchwała Senatu nr 26/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

O kierunku

ATUTY KIERUNKU – DLA KOGO JEST TEN KIERUNEK?

Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Grafika prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem zakresu grafiki projektowej.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, realizowany program na studiach niestacjonarnych zawiera nie mniej niż 60% programu realizowanego na studiach dziennych. Dzięki temu absolwent posiada dobrze ugruntowaną znajomość historii sztuki i grafiki oraz znajomość technologii i możliwości wynikających z różnych technik graficznych oraz narzędzi projektowania cyfrowego. Ponadto absolwent zdobywa wiedzę z zakresu materii fotograficznej, a także ma podstawową wiedzę, świadomość w zakresie korzystania z fotograficznych środków wyrazu. Zdobył podstawową wiedzę w zakresie zjawisk medialnych, podstaw animacji cyfrowej, podstawy montażu cyfrowego. Jest przygotowany do świadczenia usług z zakresu projektowania graficznego.

Podsumowując, uzyskane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi studiów niestacjonarnych I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli m.in. stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową lub  malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, znak, logo, opakowanie, stronę www; przygotować animację, opracowanie graficzne i skład książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.:

  • Grafika Reklamowa
  • Projektowanie www
  • Grafika Edytorska
  • Grafika Multimedialna
  • Projektowanie Ilustracyjne
  • Projektowanie Znaku
  • Pracownia Plakatu
  • Fotografia

Perspektywy zatrudniania:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.