Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Grafika I stopnia, studia stacjonarne

01.06.2021

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

20.06.2021

Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

20.06.2021

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz (15 KB) docx

I ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY

21 – 23.06.2021

I etap postępowania rekrutacyjnego składa się z 3 części (rysunek, malarstwo, projekt graficzny). W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji w określonym czasie.

Część I: Rysunek

Egzamin polega na własnoręcznym stworzeniu 1 rysunku na zadany temat (technika: ołówek, węgiel, format: B2).              

Część II: Malarstwo

Egzamin polega na własnoręcznym stworzeniu 1 pracy malarskiej na zadany temat, (techniki malarskie, format: B2).

Część III: Projekt graficzny

Egzamin polega na własnoręcznym stworzeniu 2 prac z zakresu grafiki projektowej na zadany temat (format: B2).

Ocenie podlega każda praca osobno.

Tematy zadań oraz  szczegółowe wymagania zostaną udostępnione kandydatom/kandydatkom na stronie internetowej  www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja >Zadania egzaminacyjne 

Publikacja tematów zadań: 21.06.2021 godzina 09:00 (dostęp do 23.06.2021 godzina 18:00 )

TERMIN ORAZ WYMAGANIA DLA NADSYŁANEJ DOKUMENTACJI:

Reprodukcje zrealizowanych prac z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej należy wysłać w ostatnim dniu egzaminu, tj. 23.06.2021 do godziny 20.00 korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA STACJONARNE I STOPIEŃ I ETAP 

Link będzie aktywny od momentu publikacji tematów zadań. Od 21.06.2021 do 23.06.2021 do godziny 20:00

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową)

Wymagania dla nadsyłanej dokumentacji:

1. Reprodukcje każdej pracy: rysunku, pracy malarskiej,  prac projektowych  należy przygotować w formacie jpg bezstratny, A4, 1984 x 2806 pix, 240 dpi), oraz każdy zatytułować:
Imię_Nazwisko_Rysunek.jpg
Imię_Nazwisko_Malarstwo.jpg
Imię_Nazwisko_Projekt_1.jp
Imię_Nazwisko_Projekt_2.jpg

2. Należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac  egzaminacyjnych bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania). Wymagany plik w formacie pdf lub jpg.

3. Należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej. Wymagany plik w formacie pdf.

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji z wykorzystaniem formularza online, dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wypełniać formularza kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego  formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę.  

29.06.2021

Godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU  godzina 15:00

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu, oraz przesłanie w określonym czasie teczki (opis dostępny niżej ), zawierającej wszystkie  wymagane dokumenty.

II ETAP – PRZEGLĄD I OCENA ZAWARTEGO W TECZCE PORTFOLIO I LISTU MOTYWACYJNEGO

 

29.06. – 01.07.2021

WYTYCZNE DLA TECZKI KANDYDATA:

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie Teczki zawierającej autorskie portfolio i list motywacyjny wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA STACJONARNE I STOPIEŃ  II ETAP

Link będzie aktywny od 29.06.2021 do 01.07.2021 do godziny 20.00

Termin nadsyłania Teczki: 29.06.2021 od godziny 16:00 do 01.07.2021 do godziny 20.00

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową). 

Teczka przesłana w formie elektronicznej powinna zawierać:

  1. Autorskie portfolio kandydata/kandydatki, które musi zawierać reprodukcje 30 własnoręcznie wykonanych prac. Zawartość portfolio współtworzą: 10 reprodukcji rysunków, 10 reprodukcji prac malarskich, łącznie 10 reprodukcji prac z zakresu projektowania graficznego, grafiki artystycznej, fotografii lub animacji. W odniesieniu do prac z grafiki projektowej, artystycznej, fotografii i animacji można zamieścić w portfolio dowolną liczbę reprodukcji ale z ograniczeniem ich łącznej liczby do 10-ciu.
    Reprodukcje należy wykonać własnoręcznie i zapisać elektronicznie jako wielostronicowy plik PDF wysokiej rozdzielczości. W maksymalnej/nieprzekraczalnej wielkości 50 MB. (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania).
  2. List motywacyjny opatrzony podpisem kandydata/kandydatki w którym kandydat/kandydatka powinien/na uzasadnić wybór kierunku studiów, (800 znaków).
  3. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac  zawartych w portfolio oraz przygotowaniu listu motywacyjnego bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

Nadesłanie niekompletnej teczki z wykorzystaniem formularza online, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę  z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Teczka zawierająca odnośniki lub linki  do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Teczka przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wypełniać formularza kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego  formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę.  

05 – 06.07.

2021

PRZEGLĄD I OCENA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO.

07.07.2021

Godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

Kandydat/kandydatka musi posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, w przypadku kandydatów/kandydatek z zagranicy komisja może poprosić o  przedstawianie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

08 – 14.07.2021

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Na podstawie Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 30 osób.