Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wyniki rekrutacji

Grafika [studia stacjonarne I stopnia]

Wyniki II etapu:

Lista kandydatów wraz z ilością uzyskanych punktów, II ETAP – przejdź do pliku
Rankingowa lista kandydatów którzy nie osiągnęli minimalnej ilości punktów- przejdź do pliku
Rankingowa lista kandydatów którzy osiągnęli minimalną ilość punktów- przejdź do pliku

 

Wyniki I etapu:
Lista osób spełniających wymogi formalne zakwalifikowanych do etapu I - przejdź do strony
Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu- przejdź do strony
Lista kandydatów niedopuszczonych do II etapu- przejdź do strony
Lista kandydatów wraz z ilością uzyskanych punktów (wynik całego I etapu)- przejdź do strony

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dane kandydatów na studia na publikowanych listach są kodowane.

Kod to unikatowy numer nadany automatycznie w systemie IRK.

W przypadku zapisu na kilka kierunków na każdym kierunku będzie inny kod.

Gdzie można znaleźć kod – instrukcja (781 KB) pdf