Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Grafika I stopnia, studia niestacjonarne

01.06.2022

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

03.09.2022
Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

03.09.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

05.09.-07.09.2022

ETAP I – OCENA TECZKI (PORTFOLIO I LIST MOTYWACYJNY)

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie teczki w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ

Link będzie aktywny od 05.09.2022 do 07.09.2022 do godziny 20:00

Termin nadsyłania:

Od 05.09.2022 od godziny 8:00 do 07.09.2022 do godziny 20:00

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową)

Teczka powinna zawierać:

1. Portfolio – powinno zawierać ≤30 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych. Mogą to być prace plastyczne z zakresu, malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii itp. Mogą to być prace wykonane np. na innych studiach licencjackich, innych studiach magisterskich, kołach zainteresowań lub prace wykonane we własnym zakresie. Cała zawartość portfolio musi być wyłącznym dziełem kandydata/kandydatki.

2. List motywacyjny kandydata/kandydatki z uzasadnieniem wyboru kierunku studiów opatrzony podpisem kandydata/kandydatki (do 800 znaków, licząc bez spacji).

3. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu listu oraz wykonaniu prac bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

4. Poświadczenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagania formalne:

Reprodukcje należy wykonać własnoręcznie. Całość portfolio + list motywacyjny należy przygotować jako wielostronicowy plik PDF w wysokiej rozdzielczości. W maksymalnej wielkości 50 MB

Teczkę (PDF +dokumenty) należy wysłać w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ

Link będzie aktywny od 05.09.2022 do 07.09.2022 do godziny 20:00

Wielkość Teczki nie może przekroczyć 50 MB. 

Nadesłanie niekompletnej teczki z wykorzystaniem formularza online dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Teczka zawierająca odnośniki lub linki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Teczka przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

12.09.2022
Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Kandydat/kandydatka musi posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, w przypadku kandydatów/kandydatek z zagranicy komisja może poprosić o przedstawianie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

13.09. – 19.09.2022

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 22 osoby.