Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Grafika II stopnia, studia niestacjonarne

01.06.2022

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

03.09.2022
Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

03.09.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

05.09.- 07.09.2022

ETAP I – OCENA TECZKI (PORTFOLIO I LIST MOTYWACYJNY)

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie teczki  w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA NIESTACJONARNE II STOPIEŃ

Link będzie aktywny od 05.09.2022 do 07.09.2022 do godziny 20:00

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową)

Termin nadsyłania:

Od  05.09.2022 od godziny 8:00 do 07.09.2022 do godziny 20:00

(po godzinie 20.00 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Teczka powinna zawierać:

1. Portfolio powinno zawierać ≤15 reprodukcji dyplomu licencjackiego oraz ≤15 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych. Mogą to być prace plastyczne z zakresu, malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii i animacji. Mogą to być prace wykonane np. na studiach licencjackich, innych studiach magisterskich, kołach zainteresowań lub prace wykonane we własnym zakresie. Cała zawartość portfolio musi być wyłącznym dziełem kandydata. Cała zawartość portfolio musi być wyłącznym dziełem kandydata/kandydatki.

*Jeżeli kandydat/kandydatka nie ma dyplomu artystycznego to powinien pokazać między 15 a 30 prac z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii i animacji.

2. List motywacyjny kandydata/kandydatki z uzasadnieniem wyboru kierunku studiów, opatrzony własnoręcznym podpisem (do 800 znaków, licząc bez spacji).

3. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu listu oraz wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

4. Poświadczenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagania formalne:

Reprodukcje należy wykonać własnoręcznie. Całość portfolio + list motywacyjny  należy przygotować jako wielostronicowy plik PDF w wysokiej rozdzielczości. W maksymalnej wielkości 50 MB. 

Teczkę  (PDF +dokumenty) należy wysłać w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA NIESTACJONARNE II STOPIEŃ

Link będzie aktywny od 06.09.2022 do 08.09.2022 do godziny 20:00

Wielkość Teczki nie może przekroczyć 50 MB. 

Nadesłanie niekompletnej teczki dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Teczka zawierająca odnośniki lub linki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Teczka  przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

12.09.2022
Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW godzina 15:00

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Kandydat/kandydatka musi posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, w przypadku kandydatów/kandydatek z zagranicy komisja może poprosić o  przedstawianie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

 13 – 19.09.2022

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 22 osoby.