Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Grafika II stopnia, studia niestacjonarne

Uwaga aktualizacja – zmian terminów!

01.06.2021

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

13.09.2021 Godzina: 20:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

 

13.09.2021 Godzina: 20:00

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz (15 KB) docx

14.09.- 15.09.2021

ETAP I – OCENA TECZKI (PORTFOLIO I LIST MOTYWACYJNY)

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie teczki  w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA NIESTACJONARNE II STOPIEŃ

Link będzie aktywny od 14.09.2021 od godziny 8:00 do 15.09.2021 do godziny 20:00

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową, po godzinie 20.00 przesłanie plików będzie niemożliwe)

 Termin nadsyłania:

Od  14.09.2021 od godziny 8:00 do 15.09.2021 do godziny 20:00

Teczka powinna zawierać:

1. Portfolio powinno zawierać ≤15 reprodukcji dyplomu licencjackiego oraz ≤15 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych. Mogą to być prace plastyczne z zakresu, malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii i animacji. Mogą to być prace wykonane np. na studiach licencjackich, innych studiach magisterskich, kołach zainteresowań lub prace wykonane we własnym zakresie. Cała zawartość portfolio musi być wyłącznym dziełem kandydata. Cała zawartość portfolio musi być wyłącznym dziełem kandydata/kandydatki.

*Jeżeli kandydat/kandydatka nie ma dyplomu artystycznego to powinien pokazać między 15 a 30 prac z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii i animacji.

2. List motywacyjny kandydata/kandydatki z uzasadnieniem wyboru kierunku studiów, opatrzony własnoręcznym podpisem (tekst maksymalnie 800 znaków).

3. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu listu oraz wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

4. Poświadczenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagania formalne:

Reprodukcje należy wykonać własnoręcznie. Całość portfolio + list motywacyjny  należy przygotować jako wielostronicowy plik PDF w wysokiej rozdzielczości. W maksymalnej wielkości 50 MB. (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania na początku tabeli )

Teczkę  (PDF +dokumenty) należy wysłać w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod wyżej podanym  linkiem.

Wielkość Teczki nie może przekroczyć 50 MB.

Nadesłanie niekompletnej teczki dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Teczka zawierająca odnośniki lub linki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wypełniać formularza kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego  formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę.  

17.09.2021

Godzina 17:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 17:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Kandydat/kandydatka musi posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, w przypadku kandydatów/kandydatek z zagranicy komisja może poprosić o  przedstawianie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

 20.09– 27.09.2021

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Na podstawie Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 22 osoby.